Safety observer & videresend medier til XpressU

Safety Observer er en gratis app, som gør det nemt at indsamle oplysninger om arbejdsmiljørisici på en arbejdsplads.

Den rapport der genereres kan sendes til XpressU, hvor du efterfølgende kan lave en Præsentation der kan sendes ud. Med det nye Undersøgelses modul, kan du yderligere bede brugere om deres mening.

Læs mere


Genoptage en præsentation

Hvis din Præsentation gør brug af Spørgeskema i form af Quiz eller Survey, tilbydes brugerne at de kan gemme deres besvarelser, så de kan genoptages senere.
Læs mere


Info felter under statistik

Din præsentation kan sættes op til at bede brugeren om at udfylde ekstra informationer. Disse informationer var ikke tilgængelig under statistikken før.

Nu kan du se dem for hver enkelt bruger.

Læs mere


Flere medier kan du bruges i XpressU

Vi har tilføjet Microsoft WORD og EXCEL, samt video formatet MKV.

Læs mere


Test din Præsentation fra en vilkårlig Frame i Tidslinjen

Fremfor at skulle igennem en masse frames for at teste et bestemt sted, kan du blot markere den frame du ønsker at starte på.

Læs mere


Survey / Undersøgelser

En kæmpe stor ny funktion er Survey, eller Undersøgelser på Dansk.

Det er en udvidelse af Spørgeskemaer. Før kunne der indsættes spørgsmål med et eller flere rigtige svar, som brugerne skulle besvare

Surveys stiller et udsagn, som bruger skal tage stilling til hvor enige eller uenige de er i.

Læs mere

Fandt du dit svar?