Hvis din Præsentation gør brug af Spørgeskema i form af Quiz eller Survey, tilbydes brugerne at de kan gemme deres besvarelser, så de kan genoptages senere.

Det er kun med henblik på de situationer hvor bruger forhindres i at færdiggøre Præsentationen eller hvis uheldet skulle være ude at de blev afbrudt af den ene eller anden grund.


Bemærk, hvis bruger ikke har set en film helt til ende, vil XpressU genoptage på den pågældende film

Det er tilrådeligt at en bruger udfylder et Spørgeskema i samme session, så de forholder sig koncentreret til emnet. Derfor gemmes progressionen kun 72 timer (3 dage).

Der gemmes ikke på XpressU servere, men i en cookie. Så der kan gemmes for alle, både anonyme og registrerede brugere.

Læs mere:

Besvarede dette dit spørgsmål?