Tennis

Skade, udsat, tie-break, regn

Henrik avatar
Skrevet af Henrik
Opdateret over en uge siden

Trækker en spiller sig med en skade eller diskvalificeres under kampen, annulleres alle endnu ikke afgjorte væddemål. Ved spil på kamp afgørende væddemål skal alle sæt færdigspilles.

Hvis en kamp udsættes på grund af regn, mørke eller lignende, gælder alle væddemål til kampen fortsættes.

I double-kampe annulleres alle væddemål, hvis nogle af spillerne erstattes.

Hvis en kamp bliver afgjort ved en Match tie-break, tæller dette for et 3. sæt.

Hver tie-break eller Match tie-break tæller som 1 parti.

Hvis markederne forbliver åbne med en forkert score, som har en afgørende indflydelse på oddsene, forbeholder vi os retten til at annullere væddemålet.

Hvis spillere eller holdene er skrevet forkert, forbeholder vi os retten til at annullere væddemålet.

Besvarede dette dit spørgsmål?