Siirry pääsisältöön
Maahantuonnin arvonlisävero

Ostot EU:n ulkopuolelta

Jon Gorschelnik avatar
Tekijä: Jon Gorschelnik
Päivitetty yli viikko sitten

Verohallinto on vastannut 1.1.2018 alkaen tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksesta niissä tilanteissa, joissa maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Maahantuojan on oma-aloitteisesti laskettava maahantuonnin arvonlisävero ja ilmoitettava ja maksettava se Verohallinnolle. Tulli-ilmoitus annetaan edelleen Tullille.

Tavaran maahantuonnilla tarkoitetaan tavaran tuontia EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle. Tavaran maahantuonti tapahtuu Suomessa, jos tavara on Suomessa silloin, kun se tuodaan EU:n alueelle. Esim. jos tavara tuodaan EU:n ulkopuolelta Saksaan ja vastaanotetaan tilaajan toimesta siellä ja tämän jälkeen kuljetetaan Suomeen (tilaajan toimesta), tapahtuu maahantuonti Saksassa.

Maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen lasketaan

  • tullausarvo

  • tulli ja muut Tullin kantamat maksut

  • rahtikustannukset, kustannukset kuljetuksesta, lastauksesta, lastin purkamisesta ja vakuuttamisesta.

ESIMERKKI: VERON PERUSTE

Arvonlisäverovelvollinen yritys tuo tavaraa Venäjältä Suomeen Nuijamaalle. Sen jälkeen kuljetus jatkuu Helsinkiin, joka on tavaran lopullinen tiedossa oleva määräpaikka. Tullauspäätökseen merkitty tullauspäivä on 15.5.2018. Tavaran tullausarvo on tullauspäätöksen mukaan 12 550 euroa. Tullit sekä muut tullin kantamat maksut ovat yhteensä 623,75 euroa. Lastin purkamisesta ja lastaamisesta rekkoihin sekä kuljetuksesta Nuijamaalta Helsinkiin tulee kustannuksia yhteensä 1 926,25 euroa. Maahantuonnin arvonlisäveron veron peruste on 15 100 euroa (tullausarvo 12 550 e + tullit 623,75 e + lastin purku ja lastaus sekä kuljetus Nuijamaalta Helsinkiin 1 926,25 e).

Maahantuonnin tallennus ALViniin

Maahantuonti tallennetaan ALViniin käyttämällä kululajia ”Maahantuonti EU:n ulkopuolelta”. Hinnaksi annetaan veron peruste (kts. yllä) ja alv-prosentiksi tavaraan Suomessa noudatettavaa arvonlisäveroa. ALVin laskee alvin kertomalla veron perusteen annetulla prosentilla. Laskennallinen alv löytyy alv-raportilta kohdasta: ”vero tavaroiden maahantuonneista EU:n ulkopuolelta” sekä verokauden vähennettävästä verosta. Maahantuonnin alv on sekä tilitettävää että vähennettävää, joten maksetavaa veroa ei maahantuonnista synny.

Verottajan OmaVero-palvelussa maahantuonti sekä maahantuonnin alv ilmoitetaan omissa kohdissaan kausiveroilmoituksella.

Vastasiko tämä kysymykseesi?