Kaikki kokoelmat
Toiminimen arvonlisäverotus ja tuloverotus
Arvonlisäverotus
Kansainvälinen kauppa ja arvonlisäverotus – Tavaroiden myynti
Kansainvälinen kauppa ja arvonlisäverotus – Tavaroiden myynti
Saija Kekäläinen avatar
Tekijä: Saija Kekäläinen
Päivitetty yli viikko sitten

Kun yritys myy tavaraa toiseen EU-maahan toiselle yritykselle on kyseessä yhteisömyynti. Tällä on kuitenkin muutamia edellytyksiä, joiden tulee täyttyä, jotta kyseessä on veroton myynti. Ensimmäiseksi tavaran on aina liikuttava Suomesta toiseen jäsenvaltioon ja tämä tulee pystyä todistamaan (esim. rahtilaskulla). On myös riittävää, että tavara siirtyy ensin Suomessa jatkokäsittelyyn, jonka jälkeen kuljetetaan vasta toiseen jäsenvaltioon. Toisekseen tavaran ostajan on oltava toisessa jäsenvaltiossa kuin Suomessa arvonlisäverovelvollinen. Riittävää siis on ostajan olla arvonlisäverovelvollinen missä tahansa muussa kuin kuljetuksen alkamisjäsenvaltiossa eikä välttämättä nimenomaan siinä jäsenvaltiossa, johon tavara kuljetetaan. Myyntilaskuun ei siis lisätä arvonlisäveroa vaan ostaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron omaan maahansa (käännetty verovelvollisuus).

Näiden lisäksi laskulle on asetettu muotomääräyksiä. Laskulla tulee olla sekä myyjän että ostajan VAT-tunnisteet ja merkintä laskun verottomuudesta (esimerkiksi ”ALV 0% yhteisömyynti” tai ”VAT 0% Intra Community supply”). VAT-tunnisteen voimassaolon voi tarkistaa täältä. VAT-tunniste muodostetaan Y-tunnuksesta (esim. Y-tunnus 1234567-8 > VAT-tunniste FI12345678). Tärkeää on myös muistaa täyttää yhteenvetoilmoitus yhteisömyynneistä. Tämä tulee tehdä aina seuraavan kuukauden 20.päivään mennessä.

Kun myydään tavaroita EU:n ulkopuolelle, on kyseessä vienti ja sen verottomuuden edellytyksenä on, että tavara on viety EU:n ulkopuolelle ja että tavaroita ei ole luovutettu EU:n alueella ostajalle.

Kuluttajille myytäessä käytössä on arvonlisäveron erityisjärjestelmät, joista voit lukea lisää täältä. Erityisjärjestelmän kautta ilmoitettavat myynnit kirjataan ALViniin myyntinä alv 0% eikä arvonlisäveron määrää ilmoiteta lainkaan. Alv-ilmoitukselle nämä myynnit tulevat kohtaan 0-verokannan alainen liikevaihto.

ALVinissa on omat kululajit tavaramyynneille sekä EU:ssa = Tuotot > Myyntituotot > Yhteisötavaramyynti (EU) että EU:n ulkopuolelle = Tuotot > Myyntituotot > Tavaramyynti EU:n ulkopuolelle (tavaravienti). Näitä kululajeja käytettäessä valitaan arvonlisäveroprosentiksi aina nolla.

Vastasiko tämä kysymykseesi?