Oman käytön alv

Myytävien tavaroiden ottaminen omaan käyttöön

Jon Gorschelnik avatar
Tekijä: Jon Gorschelnik
Päivitetty yli viikko sitten

Tavaran tai palvelun ottaminen omaan käyttöön

Arvonlisäverollisena myyntinä pidetään myös tavaran tai palvelun ottamista yrityksestä omaan käyttöön. Arvonlisäverovelvollinen yritys ilmoittaa ja maksaa veron omaan käyttöön otetusta tavarasta tai palvelusta samalla tavalla kuin toimisi, jos myisi tuotteen ulkopuoliselle.

Tavaran tai palvelun ottamisella omaan käyttöön tarkoitetaan tavaran tai palvelun ottamista tai luovuttamista liiketoiminnasta

  • yksityiseen kulutukseen

  • muuhun sellaiseen tarkoitukseen, joka ei kuulu liiketoimintaan

  • sellaiseen liiketoimintakäyttöön, joka ei oikeuta arvonlisäverotuksessa vähennykseen.

Esimerkki: Yrittäjä ottaa yrityksestä tavaroita omaan tai perheensä kulutukseen tai lahjaksi. Hänen on maksettava veroa omaan käyttöön ottamisesta, koska tavarat on otettu yksityiseen kulutukseen. Samoin hänen on toimittava, jos hän luovuttaa tavaroita ilmaiseksi henkilökunnan yksityiseen kulutukseen tai antaa edustuslahjoja.

Tavaranäytteenä tai tavanomaisena mainoslahjana annetut luovutukset ovat verottomia.

Vähäinen oma käyttö on verotonta

Tavaran tai palvelun omaan käyttöön ottamisesta ei mene veroa, jos yrittäjä ottaa vähäisen määrän tavaroita ja palveluita omaan tai perheensä yksityiseen kulutukseen. Vähäisen oman käytön rajana pidetään noin 850 euroa vuodessa.

Oman käytön kirjaaminen ALVinissa
Oma käyttö kirjataan alvinissa käyttämällä kululajia "Yksityiskäyttö". 850 euroon asti oma käyttö kirjataan käyttäen alv 0% ja siitä ylöspäin käyttämällä samaa alv%:ia, mikä oli käytössä tuotetta ostettaessa.

Lisätietoja löydät:

Vastasiko tämä kysymykseesi?