Toiminimen verotus

Yritystulo, verotus, ansiotulo, pääomatulo

Saija Kekäläinen avatar
Tekijä: Saija Kekäläinen
Päivitetty yli viikko sitten

Yrityksen verotettava tulos syntyy, kun tuloista vähennetään kulut. Mikäli tämän jälkeen tulos on positiivinen, vähennetään vielä mahdolliset vanhat vahvistetut tappiot sekä 5%:n yrittäjävähennys. Näin saatu verotettava tulos jakautuu ansio- ja pääomatuloon. Jakautumiseen vaikuttaa edellisen tilikauden nettovarallisuus. Mikäli kyseessä on kuitenkin uusi yritys, käytetään ensimmäisen tilikauden nettovarallisuutta.

Yrityksen nettovarallisuus

Yksinkertaisuudessaan se on yrityksen varat miinus velat, johon lisätään 30%:ia tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana työntekijöille maksetuista palkoista. Huomioitavaa on, että yrittäjä ei voi maksaa palkkaa itselleen eikä nettovarallisuutta laskettaessa huomioida myöskään puolisolle maksettua palkkaa. Lisäksi yrityksen pankkitilin saldoa ei lasketa mukaan yrityksen varoihin, ainoastaan käteisvarat (kassa). Ja mikäli yrityksen oma pääoma on negatiivinen, osa korkokuluista on vähennyskelvotonta kulua verotuksessa.

Jakautuminen ansio- ja pääomatuloihin

Oletuksena yrityksen verotettavasta tulosta verotetaan 20% nettovarallisuudesta pääomatulona ja loput ansiotulona. Vaihtoehtoisesti veroilmoituksella voi valita pääomatulona verotettavan osuuden olevan 10% tai 0% nettovarallisuudesta. Mikäli laskennan perusteena käytettävä nettovarallisuus on nolla tai negatiivinen, ei valinnalla ole merkitystä, koska silloin koko yrityksen tulo verotetaan ansiotulona.

Ansiotulojen verotus on progressiivinen eli sitä suurempi veroprosentti mitä enemmän on verotettavaa. Pääomatuloista veroa taas menee kiinteällä prosentilla, 30% jos tulo on alle 30 000€ ja 34% tuon ylittävältä osuudelta.

Käytännössä on siis kannattavaa verotuksellisesti valita kaikki ansiotuloksi, kunnes ansiotulojen verotus ylittää pääomatulojen verotuksen. Olennaista on muistaa, että verojen näkökulmasta kannattavuutta laskettaessa on otettava huomioon henkilön koko verotus kokonaisuutena, ei ainoastaan yrityksen verotettavaa tuloa.

Lue asiasta lisää täältä:

Vastasiko tämä kysymykseesi?