Kaikki kokoelmat
Tositteen tallentaminen ALViniin
Tosite
Poistot yhdenkertaisessa kirjanpidossa
Poistot yhdenkertaisessa kirjanpidossa

Mikä on poisto? Miten kirjaan poistot? Miten kirjaan isot hankinnat?

Jon Gorschelnik avatar
Tekijä: Jon Gorschelnik
Päivitetty yli viikko sitten

Poistot käyttöomaisuudesta

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuutta on elinkeinotoimintaan kuuluva omaisuus, joka on tarkoitettu elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön. Käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi elinkeinotoiminnan käytössä olevat

  • rakennukset

  • koneet

  • kalusto

  • hyödykkeet, joita käytetään elinkeinotoiminnassa.

Voit vähentää kuluvan käyttöomaisuuden hankintahinnan kuluna kerralla, jos hankinnan todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään 3 vuotta tai jos kysymys on niin sanotusta pienhankinnasta.

Muut hankinnat voit vähentää niiden taloudellisena käyttöaikana poistojen avulla.

Pienhankinta

Voit vähentää kulut kerralla, jos olet hankkinut yksittäisen kuluvan käyttöomaisuuden, kuten matkapuhelimen tai työkalun ja sen hankintahinta on enintään 1 200 euroa (alv 0%). Tällaisia pienhankintoja voit vähentää vuodessa yhteensä 3 600 euroa.

Esimerkki: Olet hankkinut 295 eurolla matkapuhelimen, 795 eurolla tietokoneen ja 500 eurolla kassakoneen. Saat vähentää pienhankintana kerralla 295 + 795 + 500 = 1 590 euroa.

Käyttöomaisuuden hankintamenon voi vähentää poistoina

  • Käyttöomaisuuden hankintameno jaksotetaan kuluksi eri vuosille poistoina.

  • Verovuonna tekemäsi poiston määrä pienentää käyttöomaisuutesi jäljellä olevaa poistamatonta hankintamenoa.

  • Jäljellä olevaa poistamatonta hankintamenoa kutsutaan menojäännökseksi. Lasket menojäännöksestä seuraavan vuoden poiston.

  • Koneista, kalustosta ja niihin verrattavasta käyttöomaisuudesta voi tehdä enintään 25 %:n vuotuisen poiston. 

  • Kun ostat myöhemmin lisää omaisuutta yrityksesi käyttöön, lisää ostohinta edellisen vuoden menojäännökseen. Tee 25 %:n poisto laskemastasi summasta.

Esimerkki: Pizzeriayrittäjä Pekka on ostanut 30 000 eurolla vuonna 2014 elinkeinotoiminnan koneet ja laitteet ja kalusteet (käyttöomaisuus), joiden käyttöikä on useita vuosia. Pekka jaksottaa käyttöomaisuuden hankintamenon sen käyttövuosille poistoin, jotka kirjataan kuluksi vuosittain. Poisto on  enintään 25 % vuodessa, eli ensimmäisenä vuonna 7 500 euroa.

Poistojen kirjaus ALVinissa

Poistoja ei kirjata ALViniin tilikauden aikana. PRO- ja HUOLETON-käyttäjälle poistot kirjataan tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä palveluna. Aktivoitava käyttöomaisuus kirjataan yrittäjän toimesta ALViniin ns. pienhankintana tuloslaskelmalle käyttämällä kone- ja kalusto tai atk-kulujen kululajia. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä kirjanpitäjä aktivoi kirjauksen (tilinpäätöksen tilauslomakkeelle merkittyjen tietojen mukaan) taseeseen ja kirjaa poistot.

LITE -käyttäjän poistot

LITE-käyttäjän tulee huomioida em. rajat käyttöomaisuuden kirjaamisessa. Mikäli jokin hankinta ylittää pienhankintojen rajan, kirjataan ainoastaan hankinnan arvonlisävero-osuus ALViniin. Tällöin kululajina käytetään 100% arvonlisäveroa, minkä saa valittua valitsemalla kululajiryhmäksi Rahoituskulut ja Kululajiksi 100% vähennettävä alv. Poiston osuutta (esim. 25% hankintahinnasta) ei kirjata ALViniin vaan se ilmoitetaan veroilmoituksen (5-lomake) kohdassa: 5 Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta tehdyt poistot. Hankinnoista on hyvä pitää erillistä seurantaa esim. excelissä.

Lisää poistoista löytyy verottajan sivulta 

Vastasiko tämä kysymykseesi?