Kaikki kokoelmat
Toiminimen arvonlisäverotus ja tuloverotus
Arvonlisäverotus
Kansainvälinen kauppa ja arvonlisäverotus – palveluiden myynti ja osto
Kansainvälinen kauppa ja arvonlisäverotus – palveluiden myynti ja osto
Saija Kekäläinen avatar
Tekijä: Saija Kekäläinen
Päivitetty yli viikko sitten

EU-palvelukaupassa noudatetaan kahta perussääntöä:

  1. Elinkeinonharjoittajille myytäessä verotus tapahtuu ostajan sijoittautumisvaltiossa, jolloin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Palvelun myyntimaaksi katsotaan siis se maa, jossa olevaan kiinteään toimipaikkaan palvelu luovutetaan tai vaihtoehtoisesti se maa, jossa on ostajan kotipaikka. Myyjä siis tekee laskun ilman arvonlisäveroa ja ostaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron omaan maahansa (käännetty verovelvollisuus). Laskulla tulee olla sekä myyjän että ostajan VAT-tunniste ja maininta laskun verottomuudesta (esimerkiksi ”ALV 0% yhteisömyynti” tai ”VAT 0% Intra Community supply”).

  2. Kuluttajille myytäessä verotus tapahtuu myyjän sijoittautumisvaltion mukaan, jolloin ei siten sovelleta käännettyä verovelvollisuutta. Eli suomalainen yritys myy Suomen arvonlisäverolla.

Seuraavat poikkeukset koskevat sekä elinkeinonharjoittajille että kuluttajille suoritettua palvelumyyntiä:

  1. Kiinteistöön liittyvät palvelut > Palvelut on myyty Suomessa, jos kiinteistö sijaitsee Suomessa.

  2. Henkilökuljetuspalvelut > Myynti tapahtuu Suomessa, kun matka tapahtuu Suomessa, kuitenkin huomioiden kuljettu matka. Poikkeuksena tähän kuitenkin henkilökuljetuspalvelut, jotka tapahtuvat suoraan ulkomaille tai ulkomailta, nämä ovat verottomia.

  3. Tilaisuuksien pääsymaksut > Myynti tapahtuu Suomessa, jos tilaisuus/toiminta on Suomessa.

  4. Ravintola- ja ateriapalvelut > Myynti tapahtuu Suomessa, jos palvelu on suoritettu Suomessa.

  5. Kuljetusvälineiden lyhytaikainen vuokraus (max. 30 päivää) > Myynti tapahtuu Suomessa, jos kuljetusväline luovutetaan ostajan käyttöön Suomessa (luovuttamispaikka siis määrittelee myyntimaan).

  6. Matkatoimistopalvelut > Elinkeinoharjoittajalle myyty Suomessa, jos luovutettu Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta tai myyjän kotipaikka on Suomessa. Kuluttajakaupassa myynti tapahtuu Suomessa, kun myyjä on Suomessa.

ALVinissa EU-palvelumyynnin kululaji on Tuotot > Myyntituotot > Yhteisöpalvelumyynti (EU) ja arvonlisäveroprosentiksi valitaan aina nolla. Muussa tapauksessa käytetään kotimaan myynnin kululajeja ja Suomen arvonlisäveroprosentteja. Vastaavasti EU-palveluostojen kululaji on Kulut > Materiaalit ja palvelut > EU-palveluostot ja arvonlisäveroksi valitaan prosentti, joka palvelusta maksettaisiin Suomessa. Poikkeuksena vähennyskelvottomat palvelut, jolloin arvonlisäveroprosentti on nolla.

EU:n ulkopuolelle palveluja myytäessä valitaan kululaji Tuotot > Myyntituotot > Palvelumyynti EU:n ulkopuolelle ja arvonlisäveroprosentiksi tulee aina nolla. Vastaavasti ostettaessa palveluita EU: ulkopuolelta valitaan kululaji sen mukaan, millainen kulu on kyseessä ja arvonlisäveroprosentiksi nolla (käsitellään siis kuin olisi arvonlisäveroton kotimaan osto).

Vastasiko tämä kysymykseesi?