Alle collecties
Handleiding
3 | Lesgeven met Basicly
Hoe bekijken leerlingen het lesmateriaal?
Hoe bekijken leerlingen het lesmateriaal?

Als leerling aan de slag met het lesmateriaal.

Josha avatar
Geschreven door Josha
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer leerlingen inloggen zien zij de lesmaterialen klaarstaan die jij (en eventueel collega's) voor hen hebt klaargezet.

Leskaarten zonder slotje staan open en kunnen aangeklikt worden door leerlingen. Hier kunnen leerlingen mee aan de slag. Leskaarten met slotje heb jij nog niet op 'open' gezet. Daar kunnen leerlingen nog niet aan beginnen. We lichten een aantal onderdelen toe:

'Bekijk uitleg'

Wanneer leerlingen klikken op 'bekijk uitleg' krijgen ze de gehele bundel te zien. Inclusief instructietekst (wanneer jij dit toegevoegd hebt aan de bundel). Hier wordt voor leerlingen duidelijk wat de bedoeling is van deze bundel en vanuit hier kunnen zij de bijbehorende leskaarten openen (mits deze open staan).

'Voorbereiding'

Leerlingen krijgen altijd te zien wat het doel is van de les, waarom ze dit leren en wat ze eventueel nodig hebben.

Vervolgens bestaat vrijwel elke leskaart uit drie stappen. Afhankelijk van de leskaart gaan leerlingen hier klassikaal of zelfstandig mee aan de slag.

'De bibliotheek'

Leerlingen hebben ook toegang tot de bibliotheek. Hier vinden zij lesmaterialen terug waar zij zelfstandig mee aan de slag kunnen. Dit kun je inzetten als verrijking of extra'tje.

'Mijn planning'

Hier vinden leerlingen bundels die in het verleden, heden of toekomst klaargezet zijn en nog steeds gepubliceerd zijn.

Was dit een antwoord op uw vraag?