eTasku & Fennoa (CSV)
Pekka Äijälä avatar
Tekijä: Pekka Äijälä
Päivitetty yli viikko sitten

Ohjeen sisältö:

 1. Yleiset huomiot

 2. Seurantakohteiden asettaminen

 3. Aineiston vienti Fennoaan

1. Yleiset huomiot

 • Kun olet käsitellyt yrityksen tositteet ja matkalaskut eTaskussa sinun on mahdollista ladata vientitiedosto, josta Fennoa pystyy lukemaan tiliöintitiedot

 • Tositteen kuvat eivät siirry mukana, vaan ne säilyvät eTaskun arkistossa vähintään 6 vuoden ajan, vaikka yritys lopettaa eTaskun käytön. Arkistoinnista ei veloiteta

 • eTaskussa on oletustilikarttana Liikekirjuri 7.7., jonka sijasta voit myös vaihtoehtoisesti valita käyttöön Liikekirjuri 7.7. (ALV-tilit) tilikartan. Pääset myös halutessasi tuomaan oman/omia tilikarttoja eTaskuun ja ohjeet tilikartan tuomiseen löydät tästä

 • eTaskussa voit luoda seurantakohteita ja käyttää näitä tiliöinnissä. Tästä lisää artikkelissa

 • Voit viedä kotimaan ja EU:n ostot sekä myynnit eTaskusta Fennoaan, valitsemalla oikean verokannan tiliöidessä. Verokantoja voit myös luoda lisää käytettäväksi Fennoan ALV-koodien mukaan

 • Huom! Tosite numeroituu automaattisesti Fennoassa ja kirjanpitoon siirtyy eTaskun tositeID selite-kenttään

 • Aineisto latautuu aina yhtenä tositteena

2. Seurantakohteiden asettaminen

 • Voit luoda eTaskussa asiakkaalle seurantakohteita valitsemalla Asiakasasetukset Dimensio

 • Jotta seurantakohteet siirtyvät oikein, tulee ottaa huomioon seurantakohteen järjestysnumero. #1 tulee kohtaan Laskentakohde 1, #3 tulee kohtaan Laskentakohde 3 jne

mceclip4.png

3. Aineiston vienti Fennoaan

3.1. Aineiston lataus eTaskusta

 • Kun aineistot ovat käsitelty (𝙏 ✔️), valitse FENNOA CSV

 • Vastatiliksi voit valita haluamasi tilin tai käyttää tiliöintikohtaisia vastatilejä. Lisää tiliöintikohtaisista vastatileistä löydät täältä

 • Käyttämällä ALV-koodeja, saat aineiston valmiiksi netotettuna Fennoaan

 • Voit myös viedä matkalaskujen tiliöinnit yhteenvetona, jolloin käyttäjän laskut yhdistetään yhdeksi matkalaskuksi eli kirjaukseksi

 • Vientitiedosto latautuu useimmiten Ladatut tiedostot -kansioon, jos selaimeen ei ole tehty muutoksia asetuksiin

Jos haluat viedä kaikki käsitellyt tositteet kerralla, valitse Vie kuukauden tapahtumat.

Voit myös halutessasi viedä vain tietyt tositteet siirtotiedostolla. Valitse tositteet lisäämällä raksi ruutuun tositteen vasemmalla puolella olevaan laatikkoon. Näin nappulaksi aktivoituu: Vie valitut.

Na_ytto_kuva_2021-1-7_kello_15.06.24.png

3.2. Aineiston vienti Fennoaan

1. Avaa Fennoassa Kirjanpito -osiosta Uusi tosite

2. Valitse Sisäänluku tiedostosta ja tiedostotyypiksi Fennoa sisääntuontimuoto

3. Hae tietokoneeltasi eTaskusta latautunut tiedosto

4. Tallenna

Huom.
eTasku aineisto tulee yhtenä tositteena Fennoaan. Voit halutessasi ladata eTaskusta PDF-yhteenvedon kuukauden tositteista Fennoaan tiliöintien liitteeksi.

Ohjevideo aineiston viennistä:

Vastasiko tämä kysymykseesi?