eTasku & Talenom
Petra Laisi avatar
Tekijä: Petra Laisi
Päivitetty yli viikko sitten

Ohjeen sisältö:

1. Yleiset huomiot
2. Seurantakohteiden asettaminen
3. Aineiston lataaminen eTaskusta

1. Yleiset huomiot

 • Kun olet käsitellyt yrityksen tositteet ja matkalaskut eTaskussa sinun on mahdollista ladata vientitiedosto, josta Talenom pystyy lukemaan tiliöintitiedot

 • Tositteen kuvat eivät siirry mukana, vaan ne säilyvät eTaskun arkistossa vähintään 6 vuoden ajan, vaikka yritys lopettaa eTaskun käytön. Arkistoinnista ei veloiteta

 • eTaskussa on oletustilikarttana Liikekirjuri 7.7. Voit tuoda asiakkaan tilikartan eTaskuun ja ohjeet tilikartan tuomiseen löydät tästä

 • Kirjanpitoaineiston mukana voit siirtää myös seurantakohteet. Tästä lisää artikkelissa

 • Myös myyntien tiliöiminen eTaskussa on mahdollista, mutta tällöin tulee summaan eteen lisätä miinus(-) -merkki

 • Huom! Tosite numeroituu automaattisesti Talenomissa ja kirjanpitoon siirtyy eTaskun tositeID selite-kenttään

2. Seurantakohteiden asettaminen

 • Voit luoda eTaskussa asiakkaalle seurantakohteita valitsemalla Asiakasasetukset → Dimensiot

 • HUOM! Jotta seurantakohteiden tieto siirtyy oikein, tulee dimensioryhmien nimet olla kirjoitusasulla: Kustannuspaikkatunnus, Kustannuslajitunnus, Projektitunnus & Projektilajitunnus

3. Aineiston lataaminen eTaskusta

 • Kun aineistot ovat käsitelty (𝙏✔️), valitse TALENOM CSV

 • Vastatiliksi voit valita haluamasi tilin tai käyttää tiliöintikohtaisia vastatilejä. Lisää tiliöintikohtaisista vastatileistä löydät täältä

 • Valitse tositelaji

 • Voit halutessasi määritellä viennin yhteydessä kaikille tositteille päivämääräksi saman päivämäärän

 • Voit myös viedä matkalaskujen tiliöinnit yhteenvetona, jolloin käyttäjän laskut yhdistetään yhdeksi matkalaskuksi eli kirjaukseksi

 • Vientitiedosto latautuu useimmiten Ladatut tiedostot -kansioon, jos selaimeen ei ole tehty muutoksia asetuksiin

Jos haluat viedä kaikki käsitellyt aineistot kerralla, valitse Vie kuukauden tapahtumat.

Voit myös halutessasi viedä vain tietyt tositteet siirtotiedostolla. Valitse tositteet lisäämällä raksi ruutuun tositteen vasemmalla puolella olevaan laatikkoon. Näin nappulaksi aktivoituu: Vie valitut.

Vastasiko tämä kysymykseesi?