Uppläsning i Magma

Dina elever kan få uppgifterna de räknar med upplästa, såhär slår du på funktionen!

Ella avatar
Skrivet av Ella
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Dina elever har möjlighet att få uppgifterna upplästa, både på svenska och på ett flertal andra språk! Du som lärare kan ställa in uppläsning-funktionen, talsyntesen, för enskilda elever i din klass. Såhär gör du!

  • Börja med att klicka dig in i en klass.

  • Klicka på de tre prickarna till höger om elevens namn, som du vill slå på uppläsning för.

  • Klicka på Språkstöd.

  • Klicka på knappen under Uppläsning så att den flyttas till höger.

  • Du kan även ställa in Uppläsning för alla elever i klassen på samma gång.

  • Gå då till Inställningar och klicka på knappen Sätt på för alla 🔊 till höger om Uppläsning.

  • Såhär ser det sedan ut för eleverna, de klickar på högtalaren för att uppgiften ska läsas upp!

    Klart!😄

Om eleverna vill få uppgiftstexten översatt till andra språk än svenska kan du kolla i den här guiden. Om du vill se vilka språk som uppgiftstexten kan översättas till och vilka språk som kan läsas upp kan du kika i den här guiden.

Fick du svar på din fråga?