Alle collecties
Ik ben een werknemer
Werknemer - FAQ Wettelijk Mobiliteitsbudget
Welke uitgaven in verband met huisvestingskosten vallen onder het wettelijke mobiliteitsbudget?
Welke uitgaven in verband met huisvestingskosten vallen onder het wettelijke mobiliteitsbudget?

Wie binnen 10 km van de normale werkplaats woont, kan de huur of intresten of kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening financieren.

Audrey Stampaert avatar
Geschreven door Audrey Stampaert
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Dicht bij je werk wonen is een duurzame mobiliteitsoplossing bij uitstek. Daarom kan je je huur of de intrest of kapitaalaflossingen van je hypothecaire lening financieren met het wettelijk mobiliteitsbudget als je binnen 10 km (in vogelvlucht) van je normale plaats van terwerkstelling woont.

Wat is je 'normale plaats van tewerkstelling'? 👨‍💻

 • Wordt je normale plaats van tewerkstelling expliciet vermeld in je arbeidscontract EN werk je er gewoonlijk? Dan is je normale plaats van tewerkstelling de plaats die in je contract vermeld staat

 • Wordt je normale plaats van tewerkstelling expliciet in je arbeidscontract vermeld MAAR werk je gewoonlijk (meer dan 50%) ergens anders (zoals vanuit huis)? Dan kan je normale plaats van tewerkstelling je werkelijke werkplek zijn. Let wel dat je werkgever dit aan de Administratie moet bewijzen.

 • Je normale plaats van tewerkstelling wordt NIET expliciet vermeld in je arbeidsovereenkomst OF in je arbeidsovereenkomst staat dat je een variabele werkplek hebt? Dan is je normale plaats van tewerkstelling de plaats van waaruit je het belangrijkste deel van je verplichtingen tegenover je werkgever vervult

Bijvoorbeeld: je werkt meer dan 50% van je tijd thuis. Dan is je normale plaats van tewerkstelling je huis. Dit betekent dat je binnen 10 km van je normale werkplek woont en dat je je huur of intrest of kapitaalaflossingen kan financieren met je wettelijk mobiliteitsbudget.

Belangrijk! Je normale werkplek kan elke maand opnieuw bepaald worden. Als je in dezelfde maand meerdere plaatsen van tewerkstelling hebt, is de plaats waar je het grootste aantal werkuren doorbrengt je normale plaats van tewerkstelling voor die maand.

Belangrijk! Als u afwijkt van uw plaats van tewerkstelling in uw arbeidsovereenkomst, moet u een schriftelijk bewijs hebben om aan te tonen waar uw 'normale plaats van tewerkstelling' dan is. Dit schriftelijk bewijs kan bestaan uit uw werkkalender, een HR-software (bijv. Officient). Aan de hand van dit bewijs kunt u bepalen of u in die maand wel of niet in aanmerking komt voor de huisvestingskosten. Een controle van de administratie bekijkt deze gegevens.

Welke huisvestingskosten worden gedekt? ✅

Het mobiliteitsbudget mag gebruikt worden om de huur of de intrest of kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen te financieren. Die laatsten moeten betrekking hebben op de woonplaats die binnen een straal van 10 km van de normale plaats van tewerkstelling ligt. Enkele verduidelijkingen om rekening mee te houden:

 • Woon je alleen of met je partner of gezin, dan kan het mobiliteitsbudget gebruikt worden om het volledige bedrag van de huur of intrest of kapitaalaflossingen op de hypothecaire lening te financieren

 • Als je samenwoont met niet-gezinsleden, kan het mobiliteitsbudget alleen gebruikt worden om het deel van jouw gezin van de huur of de intrest of kapitaalaflossingen op de hypotheeklening te financieren

 • Het is niet mogelijk om de huur en de intrest of kapitaalaflossingen tweemaal met een wettelijk mobiliteitsbudget te financieren (bv. partner 1 financiert de volledige huur via mobiliteitsbudget 1 en partner 2 doet hetzelfde via mobiliteitsbudget 2)

 • Het is wel mogelijk om de huisvestingskosten te financieren via verschillende mobiliteitsbudgetten (bv. partner 1 financiert 50% van de huurgelden via mobiliteitsbudget 1 en partner 2 doet hetzelfde via mobiliteitsbudget 2)

 • Je mobiliteitsbudget kan de intresten of kapitaalaflossingen op hypothecaire leningen voor de aankoop of verbouwing van je woning financieren, op voorwaarde dat deze woning als jouw woonplaats gebruikt wordt.

 • De term huur omvat zowel de huur als de gemeenschappelijke lasten, voor zover die wettelijk aan de verhuurder verschuldigd zijn voor het gebruik van het gehuurde goed.

Wat is niet gedekt? 🚫

 • Andere woonkosten zoals elektriciteit, gas en water

 • Verhuiskosten zoals een lift of een verhuisbedrijf. De huur van een bestelwagen is toegestaan (net als andere huurauto's).


Verwante artikelen:

Was dit een antwoord op uw vraag?