Alle collecties
Ik ben een HR admin
HR admin - Mobility Hub
Budgetten
Wat bij overschrijding van het wettelijk mobiliteitsbudget?
Wat bij overschrijding van het wettelijk mobiliteitsbudget?

In sommige situaties is een overconsumptie van het mobiliteitsbudget mogelijk. De werknemer zal dan het overschreden bedrag terugbetalen.

Audrey Stampaert avatar
Geschreven door Audrey Stampaert
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In sommige situaties kan een werknemer het wettelijk mobiliteitsbudget overschrijden. Dit is mogelijk wanneer de werknemer:

  • uit dienst gaat vóór het einde van de geldigheidsduur van het mobiliteitsbudget

  • een nieuwe functie uitoefent waaraan een kleinere bedrijfswagen verbonden is

  • een nieuwe functie uitoefent waaraan geen bedrijfswagen meer gekoppeld is

De werkgever kan dan de overschreden som terugvorderen. De werknemer zal dit dan binnen de 30 dagen na de vordering moeten terug betalen.

Hetzelfde geldt wanneer de werknemer het mobiliteitsbudget heeft gebruikt voor uitgaven die niet zijn toegestaan.

Hoe ga je te werk?

Volg deze stappen om een negatieve uitgave toe te voegen in Mbrella en zo het bedrag terug te vorderen

Was dit een antwoord op uw vraag?