Alle collecties
Ik ben een HR admin
HR admin - FAQ Wettelijk Mobiliteitsbudget
Mogen woon-werkvergoedingen bovenop of binnen het wettelijk mobiliteitsbudget betaald worden?
Mogen woon-werkvergoedingen bovenop of binnen het wettelijk mobiliteitsbudget betaald worden?

Om je werknemers zoveel mogelijk flexibiliteit te geven, kan je hen naast het wettelijk mobiliteitsbudget ook woon-werkverkeer terugbetalen

Jeroen Beuls avatar
Geschreven door Jeroen Beuls
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Woon-werkverkeer

Afhankelijk van de woon-werkvergoeding van het bedrijf aan de werknemer in het verleden kunnen de fietsvergoeding, de OV-vergoeding, de door de werkgever georganiseerde carpool vergoeding en de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets bovenop of binnen het wettelijk mobiliteitsbudget vallen. Wanneer is dit het geval?

Bovenop

Als een werknemer 3 maanden voor de aanvraag van zijn/haar wettelijk mobiliteitsbudget één van bovenstaande vergoedingen heeft, kan de werknemer deze vergoeding bovenop het mobiliteitsbudget krijgen. Deze werknemer krijgt dus bijvoorbeeld een wettelijk mobiliteitsbudget en een fietsvergoeding. De werkgever is niet verplicht om deze vergoeding bovenop te geven. Het is dus de keuze van de werkgever indien dit wordt toegelaten.

Binnen

Als een werknemer de vergoeding 3 maanden voor de aanvraag van zijn/haar wettelijk mobiliteitsbudget niet heeft ontvangen, kan de werknemer deze vergoedingen alleen krijgen binnen het mobiliteitsbudget. Dit betekent dat het mobiliteitsbudget gebruikt kan worden om deze verplaatsingen te betalen. Het wettelijk mobiliteitsbudget van de werknemer zal dus bijvoorbeeld gebruikt worden om zijn fietsvergoeding te krijgen.

In Mbrella

Op dit moment kan je in Mbrella kiezen of je werknemers hun vergoedingen binnen of bovenop het wettelijk mobiliteitsbudget krijgen. Deze keuze geldt voor alle werknemers in je account. Je kan dus niet per werknemer beslissen of hij/zij vergoedingen binnen of bovenop het wettelijk mobiliteitsbudget krijgt. De werkgever kan dus enkel beslissen om de vergoeding bovenop te geven als elke werknemer hiervoor in aanmerking komt.

Professionele verplaatsingen

Vervoerskosten in verband met dienstreizen kan je vergoeden. Bij de bepaling van de omvang van het mobiliteitsbudget wordt normaal gesproken rekening gehouden met deze reizen, en dus met deze kosten. Als dit niet het geval is kunnen deze kosten buiten het mobiliteitsbudget worden vergoed. Dit betekent dat als je met je eigen auto naar een klant rijdt, de brandstofkosten van deze rit bovenop het mobiliteitsbudget kunnen vergoed worden.

Was dit een antwoord op uw vraag?