Werkgever - Wat is Mbrella Pay
Romain Schuermans avatar
Geschreven door Romain Schuermans
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Mbrella Pay is een mobiele betaalkaart

Met Mbrella Pay kunnen jouw werknemers hun mobiliteit in de EER rechtstreeks betalen, zonder onkostenvergoedingen.

💨 Mbrella Pay maakt mobiliteitsaankopen sneller en gemakkelijker

  • HR-managers moeten zich niet bezighouden met onkostenvergoedingen.

Met Mbrella Pay betaalt de werkgever rechtstreeks voor de mobiliteitsaankopen, dus de werknemers moeten niet vergoed worden.

  • HR-managers moeten niet elke kaarttransactie goedkeuren.

Elke transactie wordt automatisch goedgekeurd omdat ze enkel kan gebeuren binnen de limieten van het bedrijfsbeleid. Bestedingslimieten kunnen worden ingesteld op specifieke mobiliteitscategorieën, geografische gebieden en tijdsperioden.

  • Werknemers hoeven niet zelf te betalen voor mobiliteit.

Ze vermijden het gedoe om een terugbetaling aan te vragen en rechtvaardigingsdocumenten te uploaden.

  • Werknemers kunnen alle mobiliteit op 1 plaats beheren.

Geen verwarring over wanneer welke tool te gebruiken.

Medewerkers voeren hun kaartgegevens in om voor mobiliteit te betalen. Hetzij op mobiele apps, hetzij via de website van de openbaar vervoersbedrijven (voor mensen die geen smartphone hebben). Het werkt precies hetzelfde als elke andere betaalkaart.

👆🏼 U betaalt op basis van het kaartgebruik van uw werknemer en niet op basis van een vast bedrag!

  • Als één van uw werknemers een kaart wil, betaalt u een eenmalige kost van € 5 voor de aanmaak en de verzending van de fysieke kaart.

    • De virtuele kaarten van Mbrella Pay komen er binnenkort aan. En ze zullen gratis zijn! 🥳

  • Er worden 2% transactiekosten aangerekend voor de bedragen die op de kaarten worden aangerekend.

  • Deze vergoeding kan worden gedekt door de werkgever of ten laste komen van het mobiliteitsbudget van de werknemer.

Als u bijvoorbeeld € 1.000 voorfinanciert, brengen wij € 1.020 in rekening om de transactiekosten te dekken.

  • Mbrella Pay is een Premium functie in Mbrella. U blijft uw licentiekosten gewoon betalen.

Concreet kost het activeren van Mbrella Pay u niets als uw werknemers hun kaart niet gebruiken! Dus waarom wachten! 🤩

Was dit een antwoord op uw vraag?