Ligt het bedrag van mijn mobiliteitsbudget vast?

Wanneer kan het wettelijk mobiliteitsbudget worden verhoogd of verlaagd?

Manon Lambert avatar
Geschreven door Manon Lambert
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Gevallen waarin het wettelijk mobiliteitsbudget kan stijgen of dalen

 • Allereerst ligt een wettelijk mobiliteitsbudget niet vast. De meeste bedrijven werken met mobiliteitsbudgetten die gerelateerd zijn aan functiecategorieën. Dit betekent dat een promotie of demotie, waardoor een werknemer in een hogere of lagere functiecategorie wordt geplaatst, de omvang van het budget positief of negatief beïnvloedt. Hetzelfde geldt bij een functiewijziging.

 • Daarnaast kan de werkgever ervoor kiezen om het wettelijk mobiliteitsbudget voor zijn werknemers te indexeren. De indexering van het wettelijk mobiliteitsbudget moet lager zijn dan de sectorale loonindex. De werkgever bepaalt wanneer de indexering plaatsvindt en bepaalt de hoogte van de index (rekening houdend met de vorige zin). De geplande indexering moet aan de werknemers worden meegedeeld.

 • Als de werknemer overstapt van een voltijds naar een deeltijds regime (of omgekeerd) zal dit normaliter geen invloed hebben op de hoogte van het wettelijk mobiliteitsbudget. Afhankelijk van de car policy of de mobiliteitsbudget policy van de werkgever kan het wettelijk mobiliteitsbudget toch worden beïnvloed.

  Dit is het geval wanneer het beleid bepaalt dat het recht op een auto van de zaak niet volledig behouden blijft bij overgang naar een deeltijds dienstverband. In dat geval zal de werknemer bijvoorbeeld een eigen bijdrage moeten betalen om toch de auto van de zaak te houden. De werkgever kan dan het wettelijk mobiliteitsbudget verlagen, afhankelijk van de eigen bijdrage die betaald zou moeten worden.

Gevallen waarin het wettelijk mobiliteitsbudget niet kan stijgen of dalen

 • Als de werkgever zijn car policy of zijn mobiliteitsbudget policy aanpast, heeft dat geen gevolgen voor het wettelijk mobiliteitsbudget voor werknemers die al een budget hebben.

  Werknemers die nieuw in het systeem komen, ondervinden wel de gevolgen van de nieuwe car policy of mobiliteitsbudget policy van de werkgever. Het wettelijk mobiliteitsbudget wordt dan bepaald aan de hand van de auto's van de zaak die op dat moment volgens de nieuwe car policy of mobiliteitsbudget policy worden aangeboden. Daarbij is de datum van de aanvraag van het wettelijk mobiliteitsbudget door de werknemer relevant.

 • De verhuizing als werknemer of de verplaatsing van de werkplek heeft geen invloed op het wettelijk mobiliteitsbudget. Wel kan het gevolgen hebben voor de aanwending van het wettelijk mobiliteitsbudget in verband met huisvestingskosten.

  Pas wanneer de werkplek niet meer in België is gelegen of de werknemer geen Belgische arbeidsovereenkomst meer heeft, is de Belgische wetgeving niet meer van toepassing. Het wettelijk mobiliteitsbudget is dan ook niet meer beschikbaar.

Was dit een antwoord op uw vraag?