Alle collecties
Hulpverleners
Cliëntdossier
Dossierinformatie
Waar houd ik gegevens van gezinsleden, vrienden of familie bij in het cliëntdossier?
Waar houd ik gegevens van gezinsleden, vrienden of familie bij in het cliëntdossier?

Hoe kan ik informatie over familie, vrienden of mensen van het gezin toevoegen in QIT online?

Nele Stinckens avatar
Geschreven door Nele Stinckens
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Afhankelijk van de klinische context kan het van belang zijn om gegevens van gezinsleden toe te voegen aan het cliëntdossier.

Dat kan in het dossier van de cliënt bij de rubriek 'Familie' onder de Informatie tab.

Gezinsleden voeg je louter informatief toe, ze krijgen geen beveiligd account. Wil je hen ook graag vragenlijsten, documenten of berichten versturen? Voeg hen dan toe als betrokkene.

Was dit een antwoord op uw vraag?