Hoe integreer ik modules in de therapie?
Nele Stinckens avatar
Geschreven door Nele Stinckens
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Als therapeut kan je online zelfhulp modules toevoegen aan het zorgtraject, waarmee de cliënt zelfstandig aan de slag kan. Dit kan zowel voorafgaand, tijdens of in navolging van de therapiegesprekken.

Je selecteert best die modules die inhoudelijk en procesmatig aansluiten bij hetgeen in de therapiegesprekken aan de orde is (geweest). Op die manier vormen de therapie en de e-modules een passend geheel en kunnen ze mekaar versterken.

Mogelijk wens je als therapeut de e-modules vooraf ook zelf even door te nemen zodat je een goede inschatting kan maken van wat er aansluit bij het proces van je cliënt. Dit kan je doen door naar de module bibliotheek te gaan en daar de module van je keuze aan te klikken. Je hebt dan automatisch toegang tot de eerste sectie. Wens je de hele module gratis uit te testen? Neem dan even contact op met ons via de chat rechtsonder in QIT online.

Om een module toe te voegen aan het zorgtraject van de cliënt, klik je op 'module' en vervolgens vink je de geselecteerde module aan. Je kan desgewenst nog een bijkomende instructie toevoegen voor je cliënt om hem/haar nog beter te gidsen in het zelfexploratieproces (bvb. 'werk komende week sectie 1 af', 'doe in de komende dagen de ontspanningsoefening van sectie 4',...).

De cliënt ziet de link van de geselecteerde module in zijn/haar traject verschijnen. Uitgevoerde huiswerkopdrachten kunnen eenvoudig worden opgeladen via het document systeem, zodat jij als therapeut kan opvolgen op welke manier de cliënt met het proces aan de slag is gegaan. Dit kan in de volgende sessie verder besproken worden.

Let wel: uitgevoerde opdrachten verschijnen niet automatisch in het trajectoverzicht. We willen cliënten de vrijheid geven om al dan niet hun huiswerkopdrachten te delen. Sommige cliënten houden van een nauwe opvolging, anderen gaan liever volledig zelfstandig aan het werk.

Om ervoor te zorgen dat de therapiesessies en de online modules geen gescheiden zorgcircuits zouden zijn, raden we je aan om regelmatig te polsen naar de ervaringen van je cliënt: Is de module helpend geweest? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet? Is de cliënt tot nieuwe inzichten gekomen? Heeft de cliënt bepaalde zaken bijgeleerd? Heeft hij/zij nieuwe dingen uitgeprobeerd?...

Was dit een antwoord op uw vraag?