Alle collecties
Hulpverleners
Cliëntdossier
Algemeen
Mag ik een dossier voor een kind aanmaken? Heb ik hiervoor toestemming van de ouders nodig?
Mag ik een dossier voor een kind aanmaken? Heb ik hiervoor toestemming van de ouders nodig?

Hoe een dossier aanmaken voor een kind en ouders toegang geven? Wat bij gescheiden ouders?

Nele Stinckens avatar
Geschreven door Nele Stinckens
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Voor therapeuten die met kinderen en jongeren werken duikt de vraag geregeld op vanaf welke leeftijd een dossier op naam van het kind mag aangemaakt worden. Ook hoe dit dossier dan met de ouders kan gedeeld worden, wordt hier verduidelijkt.

Toestemming en informatie

De richtlijnen die gehanteerd worden in verband met toestemming en informatie bij behandeling van minderjarigen zijn als volgt:

  1. Het kind is jonger dan 12 jaar of ouder dan 12 jaar, maar wilsonbekwaam. Hoofdregel is hier: De gezagsdragende ouder(s) of voogd hebben recht op alle informatie over de behandeling van het kind, inclusief een recht op inzage in en een kopie van het medisch dossier van kind.

  2. Het kind is 12, 13, 14 of 15 jaar.
    De hoofdregel is hier: De met gezag belaste ouder(s) of voogd hebben recht op informatie over een kind van 12 tot en met 15 jaar, voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een behandeling. Voor het verstrekken van overige informatie aan de gezagsdragende ouder(s) of voogd is de toestemming nodig van het kind.

  3. Het kind is 16 of 17 jaar.
    De hoofdregel is hier: Een kind van 16 of 17 jaar oefent alle patiëntenrechten zelfstandig uit. De met gezag belaste ouder(s) of voogd hebben zonder toestemming van het kind geen recht op medische informatie.

Een dossier aanmaken

Wat betreft het dossierbeheer in QIT is ons advies om dossiers steeds te activeren op naam van het kind.

Voor een kind jonger dan 12 jaar kan het mailadres van één van de ouders worden gebruikt. De andere ouder kan als betrokkene toegevoegd worden (indien nuttig). In dit artikel wordt uitgelegd hoe je iemand als betrokkene kan toevoegen.

  • Wat is een betrokkene?
    Betrokkenen krijgen na toevoeging aan het dossier een beveiligd account. Ze kunnen vragenlijsten ontvangen & invullen of documenten delen als bijdrage aan een cliëntendossier. Deze personen kunnen het cliëntendossier waar ze bij betrokken worden niet inkijken. Lees meer over betrokkenen hier

Voor een kind van 12 t.e.m. 15 jaar kan best het mailadres van het kind worden gebruikt (maar niet als het kind geen mailadres zou hebben). Ook hier kunnen beide ouders als betrokkenen worden toegevoegd.

Voor een kind van +16 jaar is het noodzakelijk om het mailadres van het kind te gebruiken. De ouders worden enkel als betrokkenen toegevoegd indien het kind hiertoe toestemming heeft gegeven.

Wat bij gescheiden ouders?

Bij gescheiden ouders kan u (indien het kind over een mailadres bezit), het dossier aanmaken op het e-mailadres van het kind en beide ouders toevoegen als betrokkene.

Indien het kind te jong is of niet over een e-mailadres bezit kan het handig zijn om de ouders een gemeenschappelijk e-mailadres te laten aanmaken en dit te gebruiken voor het dossier. De beide ouders kunnen dan nog steeds als betrokkene toegevoegd worden aan het dossier.

Was dit een antwoord op uw vraag?