Alle collecties
Hulpverleners
Cliëntdossier
Algemeen
Hoe kan ik een dossier delen met anderen?
Hoe kan ik een dossier delen met anderen?

Hoe andere therapeuten en betrokkenen toevoegen? Waar houd ik gegevens van gezinsleden bij in het cliëntdossier?

Jordi Vandenhouwe avatar
Geschreven door Jordi Vandenhouwe
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Het kan interessant zijn om personen mee aan een dossier toe te voegen om zo andere therapeuten, familie of andere belanghebbende te betrekken bij het zorgtraject. Hier leggen we het verschil uit tussen een eigenaar, collaborator of viewer, betrokkenen en familie.

In een cliëntendossier heeft u de volgende rubrieken: betrokkenen, familie en beheer, onder beheer vindt u de subrubriek dossier rechten terug.


Kort samengevat

 • Dossier rechten: therapeuten toevoegen aan het zorgtraject. Dit kan als collaborator of viewer. Hier kan u ook de eigendom overdragen naar een andere therapeut. Collaborators en viewers kunnen beide het volledige cliëntendossier bekijken, hun rechten met betrekking tot dossierwijzigingen verschillen.

  • Lees meer over de verschillende rollen hier

  • Leer meer over eigendom van een dossier overdragen hier

 • Betrokkenen: andere personen actief betrekken bij het zorgtraject. Ze krijgen een beveiligd account. Deze betrokkenen kunnen vragenlijsten ontvangen & invullen of documenten delen als bijdrage aan een cliëntendossier. Deze personen kunnen het cliëntendossier waar ze bij betrokken worden niet inkijken. Lees meer over betrokkenen hier

 • Familie: Hier kan u als therapeut de gegevens van gezinsleden, relevante vrienden of kennissen toevoegen aan het cliëntendossier. Deze personen voeg je louter informatief toe, zij krijgen geen beveiligd account en kunnen dus niet toegevoegd worden aan traject activiteiten.


Een therapeut toevoegen aan het dossier

Indien deze therapeut al actief is op QIT online kan u deze toevoegen via de rubriek Beheer en vervolgens de subrubriek Dossier rechten. Informatie over hoe u een therapeut toevoegt aan een dossier, kan u vinden bij "Een therapeut toevoegen aan een dossier".

Indien deze therapeut nog niet actief is op QIT online zult u een foutmelding krijgen. Het is niet mogelijk om een therapeut toegang te geven aan een dossier indien deze geen account heeft op QIT online.

Deze toegevoegde therapeut kan verschillende rollen aannemen. U kan hier meer over lezen in: "Wat zijn de verschillende rollen in een dossier?"


Goed om te weten

De uitgenodigde therapeut zal een e-mail ontvangen met uitnodiging om deel te nemen aan het dossier. Ook de cliënt en alle betrokkenen worden op de hoogte gebracht via e-mail.

De cliënt en alle betrokkenen kunnen op elk moment zien wie er dossier toegang heeft en welke rol deze persoon heeft.

Een betrokkene toevoegen aan het dossier

Goed om te weten

 • Een betrokkene zal via zijn of haar eigen login kunnen inloggen op QIT online.

 • Een persoon kan bij verschillende cliënten als betrokkene toegevoegd worden.

 • Een betrokkene kan enkel de vragenlijsten zien waar hij of zij bij betrokken wordt. De rest van het traject met de cliënt is niet zichtbaar voor de betrokkene.

 • Een betrokkene kan alleen de documenten zien die met hem of haar gedeeld worden.

In het artikel "Wat zijn betrokkenen" kan u meer informatie terugvinden over hoe u een betrokkene toevoegt en hoe u deze actief kan betrekken bij het traject.

Een familielid toevoegen aan het dossier

Afhankelijk van de klinische context kan het van belang zijn om gegevens van gezinsleden, relevante vrienden of kennissen toe te voegen aan het cliëntdossier.

Dat kan in het dossier van de cliënt bij de rubriek 'Familie' onder de Dossier tab.

Deze informatie voeg je louter informatief toe, ze krijgen geen beveiligd account, je kan geen documenten delen met hen en ze kunnen niet toegevoegd worden aan trajectactiviteiten.


Was dit een antwoord op uw vraag?