V kompletním přehledu doporučování najdete jmenný přehled doporučených uchazečů včetně informace o tom, kdo daného uchazeče na konkrétní pozici doporučil.

Podle interního nastavení vyplácení odměn pak u uchazečů, kteří mají zadaný nástup, uvidíte datum, kdy je třeba vyplatit doporučujícímu zaměstnanci odměnu. Toto datum můžete v případě potřeby dodatečně změnit nebo chybějící datum přidat. 

Našli jste odpověď?