V kompletním přehledu doporučování můžete nahlédnout také do seznamu nástupů uchazečů, kteří díky doporučení obsadí některou z pozic ve vaší společnosti. V tomto přehledu najdete také jméno zaměstnance, který doporučení provedl a informaci o tom, na jakou konkrétní pozici kandidáta doporučil.

Podle interního nastavení vyplácení odměn pak podobně jako v Přehledu doporučených uchazečů, uvidíte datum, kdy je třeba vyplatit doporučujícímu zaměstnanci odměnu. Toto datum můžete editovat nebo chybějící datum doplnit.

Našli jste odpověď?