Jak to funguje?

Vše se děje pomocí akce Zapojit manažera. Každému přizvanému manažerovi navíc můžete nastavit jiný způsob spolupráce po kliknutí na Role kole. Například když chcete, aby mu chodilo upozornění o všech nových uchazečích, ale jeho nadřízenému už nikoliv.

Pokud manažerům uchazeče předvybíráte, v akci Poslat manažerovi můžete zvolit, komu je chcete poslat a komu ne.

Každý z vybraných manažerů pak dostane e-mail s počtem uchazečů čekajících právě na jeho vyjádření – počet se však může pro každého manažera lišit. Odsud se manažer proklikne do vyfiltrovaného seznamu uchazečů, kde vidí ty, kteří čekají na jeho posouzení. Filtr Názor manažera filtruje každému manažerovi uchazeče podle toho, jak je hodnotil.

Manažeři vzájemně vidí, kdo má jaký názor na konkrétního uchazeče, ale navzájem se názory nijak neovlivňují. Také poznámku může připsat a vidět každý manažer.

I nadále vám jednou denně přijde pro každou pozici souhrnný e-mail s informací, kdo uchazeče posoudil. Proklikem v Teamiu vidíte seznam všech uchazečů k pozvání, kteří se líbili alespoň jednomu manažerovi. Naopak mezi nevyhovujícími najdete pouze ty, kteří se nelíbili ani jednomu a je tak vhodné je zamítnout.

Našli jste odpověď?