Nestačí vám v Teamiu role liniového manažera, který uchazeče pouze hodnotí pomocí palců, a potřebujete manažery do náboru zapojit více, aby už přímo z Teamia s uchazeči komunikovali? Tak je tato role přesně pro vás.

Teamio z pohledu liniového manažera, který komunikuje s uchazeči

V Teamiu najdete 2 role liniového manažera:

Jak to funguje?

Pokud liniovému manažerovi přiřadíte roli Komunikuje s uchazeči přes Teamio, může v závislosti na stavu reakce provádět tyto akce:

  • Zamítnout

  • Posunout do stavu Pozváni či stavu Nástup

  • Zaznamenat kontakt

  • Napsat uchazeči

  • Přeposlat

  • Upravit údaje

Liniový manažer nemá povolenou akci Předvybrat a nemůže tedy uchazeče přesunout do stavu předvybraný. Můžete ale manažerovi ještě rozšířit práva o možnost přesunout uchazeče do stavu Nástup.

Má přístup jak na výpis reakcí, tak i do detailu uchazeče, kde všechny tyto akce najde.

Výpis reakcí


Detail uchazeče


Ve výpisu reakcí také manažera informujeme o tom, jak dlouho čeká uchazeč na odpověď a na detailu reakce pak má možnost přímo přes tuto informaci udělat akci - napsat uchazeči nebo zaznamenat kontakt.

Liniový manažer, který komunikuje s uchazeči může využívat již vytvořené šablony zpráv, ale nemá přístup do jejich nastavení (šablony tedy nemůže vytvářet ani editovat). Má ale umožněn přístup do kalendáře pohovorů.


TIP: V případě, že máte již vytvořeného liniového manažera, který může nyní jen hodnotit uchazeče pomocí palců, a chcete jeho roli změnit na liniového manažera, který vede nábor a komunikuje s uchazeči přímo z Teamia, požádejte hlavního uživatele o změnu role u tohoto liniového manažera.

Není potřeba zakládat uživatele znovu. Pokud ale při zapojení do náboru vytváříte nového liniového manažera, který ještě přístup do Teamia nemá, můžete už rovnou zvolit, jakou roli má tento liniový manažer mít.


Dostali jste odpověď na svou otázku?