Pokud se vám v Teamiu zobrazuje tato hláška "V Teamiu zatím nemáme dostatek dat, abychom mohli rozhodnout o označení" znamená to, že máte v Teamiu méně než 5 uchazečů, kteří splňují všechny tyto podmínky:

V tomto článku se dozvíte:

 • Jak funguje zobrazení procent informovaných uchazečů za celou firmu

 • Jak funguje žebříček personalistů

 • Co se počítá jako kontakt

Od uchazečů víme, že očekávají zpětnou vazbu do 14 dní. Pokud následuje později nebo dokonce vůbec, nese to s sebou závažné důsledky.

Od firem zase víme, že s nadějnými uchazeči jsou takřka v okamžitém kontaktu (dokonce i v řádu hodin). Problém ale nastává u uchazečů, kteří jsou:

 • rovnou k zamítnutí (komunikace s nimi se může zdát jako práce navíc),

 • nebo zůstávají v záloze (a někdy tak dlouho, že už může být trapné uchazeče kontaktovat).

Proto chceme, abyste v Teamiu vždy viděli, jak na tom s komunikací jste a zda od vás
80 % uchazečů dostává do 14 dnů odpověď.

Když se vám to podaří, vaše inzeráty na Jobs.cz a Práce.cz získají označení „Do 2 týdnů odpoví. Takto označené inzeráty přilákají více uchazečů. Pravděpodobně i těch, kteří si mohou vybírat, kam pošlou životopis.

Jak označení „Do 2 týdnů odpoví“ vidí uchazeči 

Jak funguje zobrazení procent informovaných uchazečů za celou firmu?

Na úvodní stránce v Teamiu ve všech edicích vidíte, jaké procento uchazečů dostalo do 14 dní od vaší firmy odpověď.

 • Procento odpovědí počítáme od července 2017.

 • Zobrazené procento platí k aktuálnímu datu.

 • Aktualizuje se jednou denně.

 • Počítáme, kolika uchazečům odpovíte za 90 dnů zpětně.

 • Započítáváme uchazeče, kteří přímo reagovali na pozici přes Jobs.cz, Prace.cz, Práce za Rohem, Kariérní okénko, Kariérní stránky nebo souhlasili se zařazením do výběrového řízení přes Jobote.

 • Označení „Do 2 týdnů odpoví“ se zobrazuje po dosažení 80 %.  

Agenda - informovanost – zvýraznění neinformovaných uchazečů (za personalistu)
Odpovídání uchazečům v Teamiu - vrchní část – procento informovaných uchazečů (za celou firmu)
Odpovídání uchazečům v Teamiu - spodní část – žebříček personalistů (pohledem přihlášeného personalisty)

Jak funguje žebříček personalistů

Na pravé straně každý personalista vidí, jak je na tom – přesněji – vidíte vaše procento i pořadí ve firmě.

Klikem na Kompletní žebříček zobrazíte detailní stránku s daty pro každého uživatele. Na stránku se také dostane z nové dlaždice v menu Statistiky.  

Statistiky - Kompletní žebříček

V žebříčku jednoduše zjistíte, kdo se pohybuje nad hranicí 80 %. Kromě samotného procenta informovaných uchazečů pro každého personalistu uvádíme i počet uchazečů, ze kterých se procento počítá.

Díky tomu snadno poznáte, zda třeba nízké procento nesouvisí s velkým počtem uchazečů, které má daný kolega aktuálně na starost a má tak smysl mu pomoci.

Co se počítá jako kontakt

V tuto chvíli jsou to z důvodu přesného měření pouze aktivity provedené v Teamiu.
Mezi počítané aktivity patří:

Našli jste odpověď?