Práce s pozicemi 📝

1. Jak vystavit novou pozici

2. Jak vystavit kvalitní inzerát

3. Jak zvýraznit inzerát

4. Inzerce jménem pobočky

5. Detail náboru

6. Sdílení inzerátu na sociální sítě přímo z Teamia

7. Vystavení databázové pozice a Talent Pool

Práce s uchazeči 👨‍💼

8. Sjednocení ne LMC zdrojů aneb Jak dostat do Teamia uchazeče z dalších zdrojů

9. Výpis došlých reakcí

10. Zpracování uchazeče na výpisu reakcí

11. Pokročilá práce se zamítnutím uchazeče

12. Nástup uchazeče

13. Karta uchazeče

14. Hodnocení uchazeče – poznámky, štítky a hvězdičky

15. Jak pracovat s vlastní databází uchazečů

16. Jak hledat kandidáty v Databázi jobs.cz

Spolupráce v náboru 🤝

17. Pozvánka na pohovor a její náležitosti

18. Video pohovory přímo z Teamia

19. Kalendář pohovorů

20. Jak poslat pozvánku na pohovor do kalendáře kolegům

21. Spolupráce s personálními agenturami

22. Spolupráce s liniovým manažerem

23. Teamio z pohledu liniového manažera

Nastavení v Teamiu 🔧

24. Checklist aneb co vše nastavit, než začnu pracovat v Teamiu

25. Konta kreditů

26. Role uživatelů v Teamiu

27. Nastavení zpráv v Teamiu

28. Nastavení práce s uchazeči

29. Flexidotazníky aneb jak vytvořit vlastní odpovědní formulář

30. Kariérní sekce a její nastavení

Další funkce Teamia 👈

31. Náborové statistiky

32. Statistiky: Jak rychle a efektivně komunikovat s uchazeči

33. E-shop: jednotlivé záložky

34. GDPR a prodlužování souhlasu

35. Jobote a doporučování

36. Support a podpora – Chat, Nápověda, Blog, Webináře

1. Jak vystavit novou pozici

Může se vám hodit 💡

Jak vystavit novou pozici

Jak prodloužit vystavenou pozici

Inzerce brigád

Inzerce na Profesia.sk

Inzerce na zahraničních portálech2. Jak vystavit kvalitní inzerát

Může se vám hodit 💡

9 tipů pro psaní inzerátů, na které je radost odpovídat

Seduo kurz Jak správně napsat pracovní inzerát

Šablony inzerátů3. Jak zvýraznit inzerát

Může se vám hodit 💡

Zvýraznění inzerátu na pracovních portálech4. Inzerce jménem pobočky

Může se vám hodit 💡

Inzerce jménem pobočky5. Detail náboru: Co vše zde vidím a můžu odsud dělat?

Může se vám hodit 💡

Výpis náborů a detail pozice6. Sdílení inzerátu na sociální sítě přímo z Teamia

Může se vám hodit 💡

Jak sdílet pozici na Facebook

Jak sdílet pozici na LinkedIn


7. Vystavení databázové pozice a Talent Pool

Může se vám hodit 💡

Databázová pozice8. Sjednocení ne LMC zdrojů aneb Jak dostat do Teamia uchazeče z dalších zdrojů

Může se vám hodit 💡

Vkládání uchazečů přes Inbox

Propojení s vašimi zdroji

Personální agentury

Databáze Jobs.cz

Sociální sítě

Vlastní databáze v Teamiu9. Výpis došlých reakcí

Může se vám hodit 💡

Výpis reakcí podle náboru

Výpis reakcí podle stavu uchazeče

Detail reakce10. Zpracování uchazeče na výpisu reakcí

Může se vám hodit 💡

Náborový proces

Komunikace s uchazeči

Hodnocení uchazeče


11. Pokročilá práce se zamítnutím uchazeče

Může se vám hodit 💡

Zamítnutí uchazeče

Důvody zamítnutí uchazeče

Zrušení zpožděného zamítnutí


12. Nástup uchazeče

Může se vám hodit 💡

Nástup


13. Karta uchazeče

Může se vám hodit 💡

Karta uchazeče

Detail reakce

Komunikace s uchazeči

Propojení LinkedIn profilu s profilem uchazeče14. Hodnocení uchazeče – poznámky, štítky a hvězdičky

Může se vám hodit 💡

Sdílené poznámky

Štítky

Hvězdičky

Další hodnocení uchazečů15. Jak pracovat s vlastní databází uchazečů

Může se vám hodit 💡

Vyhledávání podle štítků, náborů a hodnocení

Vyhledávání podle klíčových slov

Vyhledávání pomocí Talent Pool nástroje

Vyhledávání podle konce souhlasu16. Jak hledat kandidáty v Databázi Jobs.cz

Může se vám hodit 💡

Jak funguje vyhledávání v Databázi Jobs.cz

Odkrytí nebo přiřazení uchazeče z Databáze Jobs.cz

Předplatné Databáze CV na Jobs.cz17. Pozvánka na pohovor a její náležitosti

Může se vám hodit 💡

Pozvání uchazeče na pohovor

Potvrzení pohovoru od uchazeče18. Video pohovory přímo z Teamia

Může se vám hodit 💡

Video pohovory z pohledu uchazeče

Video pohovory z pohledu personalisty19. Kalendář pohovorů

Může se vám hodit 💡

Poslat událost kolegovi do kalendáře

Kalendář pohovorů pro personalisty

Kalendář pohovorů pro liniového manažera20. Jak poslat pozvánku na pohovor do kalendáře kolegům

Může se vám hodit 💡

Kalendář pohovorů21. Spolupráce s personálními agenturami

Může se vám hodit 💡

Jak zapojit personální agenturu22. Spolupráce s liniovým manažerem

Může se vám hodit 💡

Jak zapojit liniového manažera

Zapojení více liniových manažerů

Jak to vidí liniový manažer23. Teamio z pohledu liniového manažera

Může se vám hodit 💡

Teamio z pohledu liniového manažera

Kalendář pohovorů pro liniového manažera

Notifikační e-maily pro liniového manažera24. Checklist aneb co vše nastavit, než začnu pracovat v Teamiu

Může se vám hodit 💡

První nastavení Teamia

E-shop a rozšiřující služby25. Konta kreditů

Může se vám hodit 💡

Konta kreditů26. Role uživatelů v Teamiu

Může se vám hodit 💡

Uživatelské role v Teamiu

Hlavní uživatel a převod této role na jiného uživatele

Liniový manažer, který hodnotí

Liniový manažer, který komunikuje s uchazeči27. Nastavení zpráv v Teamiu - Šablony zpráv, Personalizovaná komunikace, Design zpráv

K dokupu jsou služby Personalizovaná komunikace a Design zpráv. Šablony zpráv jsou součástí Teamia Posting.

Může se vám hodit 💡

Šablony zpráv

Design zpráv

Personalizovaná komunikace28. Nastavení práce s uchazeči

Může se vám hodit 💡

FAQ: Práce s uchazeči

Podrobná práce s uchazeči

Hodnocení uchazeče

Komunikace s uchazeči29. Flexidotazníky aneb jak vytvořit vlastní odpovědní formulář

Může se vám hodit 💡

Vytvoření dotazníku

Publikace dotazníku

Editace dotazníku

Přiřazení dotazníku k pozici

Vložení LinkedIn otázky do dotazníku

Dotazník s preselekcí30. Kariérní sekce a její nastavení

Může se vám hodit 💡

Jak Kariérní sekci aktivovat

Kariérní stránky Teamio PRO

Galerie zaměstnavatelů na Jobs.cz31. Náborové statistiky

Může se vám hodit 💡

Náborové statistiky v Teamiu

Náborové statistiky - technická dokumentace32. Statistiky: Jak rychle a efektivně komunikovat s uchazeči

Může se vám hodit 💡

Označení inzerátů za včasné odpovídání

Agenda informovanosti

Jak si přidat Teamio na plochu telefonu (iPhone)

Jak si přidat Teamio na plochu telefonu (Android)

Jak zaznamenat kontakt mimo Teamio

Jak přesně vám uškodí, když neodpovíte kandidátům?

8 tipů jak dobře komunikovat s uchazeči z Teamia33. E-shop: jednotlivé záložky

Může se vám hodit 💡

E-shop34. GDPR a prodlužování souhlasu

Může se vám hodit 💡

GDPR v Teamiu

Vše na téma GDPR

Žádost o prodloužení souhlasu

Agenda s končícím souhlasem

Seduo kurz Nábor nových zaměstnanců v souladu s GDPR

Jak smazat uchazeče v Teamiu35. Jobote a doporučování

Může se vám hodit 💡

Doporučování přes Jobote36. Support a podpora – Chat, Nápověda, Blog, Webináře

Může se vám hodit 💡

Živý chat v Teamiu

Nápověda

Teamio blog

Našli jste odpověď?