Přejít na Teamio

Potřebujete dotazník upravit? Přidat otázku nebo naopak odebrat? Kdykoliv v dotazníků můžete provést změny, které se po uložení a publikaci ihned propíší do dotazníku.

V Nastavení ve Správě dotazníků vidíte seznam všech svých aktivních dotazníků. Do editace dotazníku se dostana přes tři tečky, kde najdete možnost Editovat a nebo stačí kliknout na název dotazníku.

V dotazníku pak vidíte všechny své otázky. Otázky jako je Jméno, Příjmení a E-mail nelze editovat. Standardní otázky můžete editovat buď přes 3 tečky nebo po kliknutí na název otázky. Stejným postupem můžete editovat i grafické prvky. Vlastní otázky lze editovat přes možnost Vlastní uložené otázky.

Otázky můžete také z dotazníku smazat nebo měnit jejich pořadí, tím že je posunete přes možnosti pod 3 tečkami nahoru nebo dolu.

Jakmile změny v dotazníků provede, máte možnost dotazník Pouze uložit a nebo Uložit a publikovat změny. Jaký je v tom rozdíl?

Pouze uložit

Pokud dáte možnost Pouze uložit, změny se zatím nikde neprojeví. Jedná se pouze o rozpracovanou verzi a u pozic, kde je dotazník použitý se zatím změny neprojeví. Rozpracované a pouze uložené dotazníky poznáte tak, že se u jeho názvu zobrazuje ikonka s vykříčníkem, které vám říká, že k publikaci těchto změn zatím nedošlo.

Uložit a publikovat změny

V okamžiku, kdy jste se změnami v dotazníku spokojeni a chcete tyto změny v dotazník publikovat, vyberte možnost Uložit a publikovat změny. V tomto případě se změny v dotazníků projeví hned u všech pozic, u kterých je dotazník použit.

Dostali jste odpověď na svou otázku?