Dotazník s preselekcí

Bodové hodnocení s automatickým zamítnutím.

Veronika Řiháková avatar
Autor: Veronika Řiháková
Aktualizováno před více než týdnem

Pokud chcete využít dotazníky ještě efektivněji, můžete zakoupit i rozšířenou verzi s preselekcí. V dotaznících s preselekcí můžete pro lepší výběr uchazeče využít bodové hodnocení. Můžete si také nastavit automatické zamítnutí uchazečů, kteří nedosáhnou určitého počtu bodů nebo zvolí v dotazníku odpověď, která je pro vás nevyhovující.

V nastavení opět stačí přejít do Správy dotazníků a dotazníky si vytvořit. Nebo k již vytvořeným dotazníkům preselekci přidat.

Bodové hodnocení

V dotaznících s preselekcí můžete pro lepší výběr využít bodové hodnocení uchazečů. Ke každé otázce máte možnost zapsat kolik bodů za jakou odpověď uchazeč může získat. Na základě tohoto si můžete kandidáty seřadit podle počtu dosažených bodů.

Bodové hodnocení lze nastavit pouze u otázek s výběrem možností. V každém dotazníku můžete rozdělit až 100 bodů. Můžete také určit i minimální počet bodů, které musí uchazeč za všechny otázky celkem nasbírat. Pokud nasbírá méně, bude automaticky zamítnut.

Automatické zamítnutí

Kromě automatického zamítnutí, kdy uchazeč nenasbírá dostatečný počet bodů, můžete také nastavit pravidlo, že když uchazeč vybere variantu odpovědi, která je pro vás zcela nevyhovující, bude uchazeč automaticky systémem zamítnut a nepřijde vám do došlých reakcí, ale najdete ho rovnou u pozice mezi zamítnutými uchazeči. V historii pak snadno dohledáte, na základě čeho byl zamítnut.

Zamítací e-mail

Aby uchazeči odešel zamítací e-mail pokud nenasbírá vámi požadavaný počet bodů nebo zvolí odpověď, na základě které má být zamítnut, je potřeba si tento e-mail nastavit. Do nastavení tohoto e-mailu se dostane také přes Nastavení Teamia v sekci Dotazníky.

Pokud chcete, aby e-mail byl zasílán, nastavujete si i po kolika dnech od reakce uchazeče má být zamítací mail zaslán. Pak už vybíráte šablonu mailu, kterou jste si vytvořili v Šablonách zpráv. Můžete vytvořit i více jazykových verzí. Do tohoto nastavení se dostane pouze hlavní uživatel.

Pokud máte roli HR manažera, máte možnost se na nastavení podívat, ale nemůžete ho editovat. Teamio vám tedy vždy hlásí, na koho se musíte obrátit, pokud chcete něco upravit.

Vytvoření otázky s bodováním

Ukážeme si příklad, kdy chcete zjistit a obodovat nejvyšší dosažené vzdělání uchazeče. K vytvoření bodované otázky v dotazníku se dostanete z Nastavení Teamia přes Správu dotazníků. Můžete vytvořit nový dotazník nebo editovat některý z již existujících dotazníků.

Otázku na nejvyšší dosažené vzdělání najdete mezi Standardními otázkami.

Zvolte Vložit otázku a v dalším okně vyberte, jaké odpovědi se mají uchazeči zobrazit. Dále si zadejte kolik bodů může uchazeč za jakou odpověď získat. Čím vyšší počet bodů, tím je pro vás odpověď kandidáta a jeho kvalifikace pro pozici zajímavější.

Nakonec si zvolte, zda některé odpovědi mohou znamenat automatické zamítnutí. V tomto případě uchazeči se základním vzděláním či vyučením bez maturity budou rovnou zamítnuti.

Pamatujte, že můžete v rámci jednoho dotazníku rozdělit maximálně 100 bodů - tedy že maximum bodů, které může uchazeč obdržet, je 100. Teamio vám u každé další bodované otázky v dotazníku ukazuje, kolik bodů ještě můžete rozdat.


TIP: Všechny bodované otázky nastavte jako povinné, abyste třeba nepřišli o šikovného uchazeče jen proto, že otázka byla volitelná a tudíž na ní neodpověděl.


V našem příkladu může kandidát získat za tuto otázku max. 30 bodů a je nastaveno automatické zamítnutí nad prvními dvěma odpověďmi.

Nad výpisem otázek pak můžete vidět, kolik bodů vám ještě zbývá k rozdělení mezi další otázky a také si nastavíte bodovou hranici pro zamítnutí.


TIP: Bodování nebo automatické zamítnutí můžete nastavit samozřejmě i u vašich vlastních otázek. Je ale potřeba vždy vytvořit otázky ve variantě Výběr z možností.


Uchazeči v dotazníku nijak nepoznají vaše interní bodové hodnocení pro jednotlivé odpovědi. Nerozpoznají ani skutečnost, že se jedná o kritérium, které může vést k automatickému zamítnutí.

Bodové hodnocení u uchazečů

Každý vyplněný dotazník se přiloží k uchazeči jako příloha, kde vidíte jak body získané za odpovědi, tak i skóre v % a úspěšnost, tedy zda dotazníkem prošel nebo ne.

Uchazeč, který dotazníkem prošel

Uchazeč, který dotazníkem neprošel

Pokud byl uchazeč na základě KO kritérií zamítnut, vidíte to i v jeho Historii. Zamítací mail je v historii sice vidět dříve, než automatické poděkování. Ale po rozkliknutí zprávy o zamítnutí pak vidíte, pokud máte nastavené zpožděné odesílání, v který den mail přesně odejde.

Ve Výpisu reakcí pak můžete i dle výsledků dotazníků filtrovat a uchazeče si seřadit od nejlepších.

Dostali jste odpověď na svou otázku?