Vložení nové otázky

Nejprve si zvolte typ otázky:

  • Nová standardní – seznam předdefinovaných otázek, které vás nejvíce zajímají. Jedná se o typické otázky jako např. „požadované vzdělání, znalost jazyků, hledaný obor práce...“.

  • Nová vlastní – pokud se chcete dozvědět od uchazečů něco navíc, definujte si svoje vlastní otázky.Např. Proč byste chtěl/a u nás pracovat? Kde jste se o naší nabídce práce dozvěděl/a?

  • Vlastní uložená otázka – pokud některou svou vlastní otázku chcete používat ve více dotaznících, můžete si ji uložit.

Vložení Nové standardní otázky

Příklad: chcete zjistit nejvyšší dosažené vzdělání

Vyberte si Nová standardní otázka, konkrétně Nejvyšší dosažené vzdělání.

  • Můžete si zapsat vlastní znění otázky, které se zobrazí v dotazníku.

  • Znění nápovědy – není povinná položka a u této otázky určitě není potřeba.

  • Otázku máte možnost označit jako povinnou. Uchazeč tedy nebude mít možnost dotazník odeslat, aniž by na ní neodpověděl.

  • Jelikož se jedná o naši standardně používanou otázku, jsou tam již na pevno dané možné odpovědi. Můžete si však odebrat některé možnosti, např. stačí, že má uchazeč vysokoškolské/univerzitní vzdělání, už je mi jedno, jestli má bakaláře nebo MBA.

Dotazník si můžete průběžně kontrolovat a ověřovat.

Tip: Dalším příkladem může být vložení otázky, přes kterou můžete od uchazečů sbírat adresy profilu na LinkedIn.

Vložení nové vlastní otázky

Příklad: možnost zadat svůj vlastní text

  • U vlastní otázek je nutné  i interní název otázky pro případ, že si ji budete chtít uložit. To využijete v případě, kdy otázku v budoucnu použijete i v jiných dotaznících.

  • Zvolte, zda má uchazeč k dispozici pouze jeden řádek nebo celý odstavec. Odpověď můžete omezit i na datum, číslo nebo e-mail. 

Příklad: typ vlastní otázky a výběr z možností

U této otázky můžete zvolit navíc typ zobrazení odpovědi – buď bude mít uchazeč na výběr zaškrtávacípolíčka a mohou tak vybrat více variant.

Nebo zvolíte variantu rozbalovací menu a mohu vybrat jednu možnost. U rozbalovacího menu tedy nastavíte pouze1 možnou odpověď.

Pokud chcete použít do dotazníku vlastní uloženou otázku, jednoduše si ji vyberete ze seznamu a vložíte.

Editace otázek

Na hlavní stránce dotazníku vidíte  všechny své otázky.

Modré otázky lze editovat, černé nikoliv  Buď se jedná o povinné položky (jméno, příjmení a e-mail), nebo o vlastní uložené otázky, které lze upravit pomocí odkazu Vlastní uložené otázky.

Vložení separátoru/záhlaví nebo zápatí

Pokud v dotazníku máte skupinu otázek, která spolu souvisí, můžete je oddělit pomocí linky či rámečku, případně si k nim zapsat  záhlaví nebo zápatí. Separátor může mít formu rámečku, odsazení či vodorovné linky.

Našli jste odpověď?