Konta kreditů

V Teamiu si můžete rozdělit kredity do kont a ke každému z nich přiřadit uživatele, kteří mohou z konta čerpat.

Veronika Řiháková avatar
Autor: Veronika Řiháková
Aktualizováno před více než týdnem

Konta kreditů jsou součástí kompletního Teamia. V současné době umožňujeme do kont rozdělit pouze službu kreditní předplatné Premium 500+. Také je potřeba vědět,

že možnost rozdělit kredity do kont není automatické, je potřeba si o tuto službu říci, nejlépe svému obchodnímu zástupci v Alma Career.

Kdy takovou službu využijete?

Pokud chcete mít větší kontrolu nad čerpáním kreditů dle personalistů nebo třeba pokud máte více poboček v jednom Teamiu a zároveň chcete každé pobočce přidělit určitý počet kreditů, který může vyčerpat. V takovém případě je dobré si kredity rozdělit na konta.

Jak si konta nastavit?

V nastavení účtu Teamia v sekci Firemní nastavení najdete záložku Konta kreditů, kde si jednotlivá konta můžete vytvořit nebo stávající konta upravit. Přístup sem má pouze hlavní uživatel nebo HR manažer, kterému dal hlavní uživatel přístup ke správě kont.

Ke každému kontu je pak potřeba přiřadit disponenty, tzn. uživatele v Teamiu, kteří z tohoto konta mohou čerpat kredity. Jeden uživatel může být disponentem i více kont.

Konta v Teamiu nelze mazat, můžete je nechat přes nás pouze deaktivovat. Konta lze editovat. Můžete změnit jak název konta, tak i disponenty.

Po založení kont pak máte možnost v záložce e-shop přidělit do kont kredity. Vždy vidíte stav nerozdělených kreditů a stav jednotlivých kont.

Důležité poznámky na závěr:

  • Pokud je služba zapnutá a nejsou konta vytvořena a kredity rozděleny, nelze inzerovat.

  • HR manažer s rozšířenou pravomocí o správu kont uvidí v e-shopu pouze ta konta, u kterých je přiřazen jako disponent a mezi ně může kredity rozdělovat.

  • Pokud uživatel není přiřazen do žádného konta, bude mu systém při vystavování hlásit nedostatek kreditů.

  • Při vystavení inzerátu je ve 4. kroku vidět, z jakého konta se kredity odečtou.

    V případě, že má uživatel přístup do více kont, vybírá, z jakého konta chce kredity využít.

Dostali jste odpověď na svou otázku?