Uživatelské role v Teamiu

Přehled rolí podle jednotlivých edic v Teamiu. Změna a rozšíření rolí, mazání uživatelů a pozastavení přístupu do Teamia.

Veronika Řiháková avatar
Autor: Veronika Řiháková
Aktualizováno před více než týdnem

V kompletním Teamiu můžete přidělit kolegům nejen roli HR manažera, ale i Liniového manažera a v Teamiu Enterprise i roli Náboráře. Samostatnou rolí je pak Hlavní uživatel, jehož oprávněním je měnit role ostatních, editovat nebo zakládat nové uživatele či předat hlavní roli dál. Jedná se o souběžnou roli s ostatními, určenou především pro zastupování firmy v Teamiu.

HR manažer

 • Má přístup k pozicím všech uživatelů a zároveň ke všem reakcím na tyto pozice.

 • Má právo měnit firemní nastavení (šablony, hlavičky aj.).

 • Může mít přístup ke statistikám čerpání služeb (umožní uživateli vygenerovat .xls soubor s přehledem čerpání služeb).

 • Může mít přístup k náborovým statistikám (přístup ke statistikám všech náborů vaší firmy v Teamiu).

 • Může mít přístup k administraci kont kreditů (umožní vytváření a úpravy kont kreditů a rozděluje kredity mezi jednotlivá konta a přiřazuje jednotlivým uživatelům právo čerpat).

 • Může být správcem uživatelů (může vytvářet a upravovat ostatní uživatele).

Liniový manažer

 • Má přístup pouze k uchazečům na pozicích, které jsou mu nasdíleny.

 • Může přidat poznámky k uchazeči.

 • Může hodnotit uchazeče pomocí tří akcí: K pozvání, Nevyhovuje, Nechat na později.

 • Může komunikovat s uchazeči, pokud má potřebnou roli

 • Nemůže měnit firemní nastavení ani pracovat s pozicemi. 

 • Postup, jak zapojit liniového manažera najdete v naší nápovědě.

Náborář

 • Má přístup pouze ke svým pozicím a zároveň k reakcím na tyto pozice.

 • Nemůže měnit firemní nastavení.

 • Může mít přístup ke sdíleným uchazečům (v části Hledání uchazečů má přístup i k uchazečům ostatních kolegů, kteří jednou byli předvybraní, na pohovoru nebo nastoupili a zároveň má přístup do Inboxu k došlým zprávám).

 • Může zvát na pohovor.

Hlavní uživatel

 • Je to uživatel v roli HR manažera, který má více administračních práv.

 • Zakládá nové role.

 • Kontaktní osoba pro Teamio.

 • Speciální samostatná role.

 • Podrobné informace o práci s rolí najdete v nápovědě.

Jak založit nového uživatele?

Pokud chcete vytvořit nového uživatele, musíte být hlavním uživatelem nebo HR manažerem s rozšířenou rolí o správu uživatelů (tuto informaci najdete v Nastavení Teamia v sekci Správa uživatelů). Pokud tuto roli máte, můžete snadno zakládat nové uživatele nebo měnit a upravovat role ostatních.

Pokud chcete založit nového uživatele, uděláte to právě v Nastavení v sekci Správa uživatelů pod tlačítkem Nový uživatel. Je potřeba si zkontrolovat, jestli máte na nového uživatele volný slot. To Vám napoví informace, kolik kolegů ještě můžete zapojit.

Vyplníte kontaktní a přihlašovací údaje uživatele a vyberete roli a pravomoci, které mu chcete dát.

Je potřeba zvolit i přihlašovací e-mail a heslo nového uživatele. Toto heslo kolegovi sdělíte, aby ho měl k dispozici pro první přihlášení. A právě při prvním přihlášení ho automaticky vyzveme, aby si heslo změnil na vlastní.

Jak rozšířit roli HR manažerovi o další oprávnění?

Pokud chcete změnit roli uživatele nebo ji rozšířit o další pravomoci, můžete tak učinit opět v Nastavení ve Správě uživatelů. Vyberete uživatele a u jeho jména pod třemi tečkami zvolíte Upravit přístup.

Po kliknutí na Změnit roli uživatele se Vám objeví okno, kde můžete vybrat uživateli novou roli nebo mu k té stávající přidat další oprávnění (případně oprávnění odebrat).

Pokud jste byli úspěšní, tak ve výpisu uživatelů se Vám pak objeví přidaná pravomoc.

Kromě úpravy role a pravomocí můžete ve uživatelům v jakékoliv roli také upravovat kontaktní údaje, mazat je nebo jim pozastavit přístup.

Dostali jste odpověď na svou otázku?