V edicích Teamio PRO můžete přidělit kolegům nejen roli HR manažera, ale i Liniového manažera nebo Náboráře. Samostatnou rolí je pak Hlavní uživatel, jehož oprávněním je měnit role ostatních, editovat nebo zakládat nové uživatele, předat hlavní roli dál. Jedná se o souběžnou roli s ostatními, určenou především pro zastupování firmy v Teamiu.

Liniového manažery můžete navíc zapojit do náboru. Pokud byste chtěli zapojit do jednoho náboru nejen liniového manažera, ale i náboráře, je to možné se službou Náborový tým.


TIP: V rámci služby Náborový tým lze zapojit do náboru kteréhokoli uživatele v jakékoli roli a zároveň získáte dodatečnou roli Náboráře, který nemůže utrácet. Tento uživatel se od klasického náboráře liší pouze tím, že nemůže utrácet kredity například za vystavení inzerátu či odrytí CV z databáze jobs.cz.


HR manažer

 • Má přístup k pozicím všech uživatelů a zároveň ke všem reakcím na tyto pozice.

 • Má právo měnit firemní nastavení (šablony, hlavičky aj.).

 • Může mít přístup ke statistikám čerpání služeb (umožní uživateli vygenerovat xls soubor s přehledem čerpání služeb).

 • Může mít přístup k náborovým statistikám (přístup ke statistikám všech náborů vaší firmy v Teamiu).

 • Může mít přístup k administraci kont kreditů (umožní vytváření a úpravy kont kreditů a rozděluje kredity mezi jednotlivá konta a přiřazuje jednotlivým uživatelům právo čerpat).

 • Může být správcem uživatelů (může vytvářet a upravovat ostatní uživatele).

Liniový manažer

 • Má přístup pouze k uchazečům na pozicích, které jsou mu nasdíleny.

 • Může přidat poznámky k uchazeči.

 • Může hodnotit uchazeče pomocí tří akcí: K pozvání, Nevyhovuje, Nechat na později.

 • Může komunikovat s uchazeči, pokud má potřebnou roli

 • Nemůže měnit firemní nastavení ani pracovat s pozicemi. 

 • Postup, jak zapojit liniového manažera najdete v naší nápovědě.

Náborář

 • Má přístup pouze ke svým pozicím a zároveň k reakcím na tyto pozice.

 • Nemůže měnit firemní nastavení.

 • Může mít přístup ke sdíleným uchazečům (v části Hledání uchazečů má přístup i k uchazečům ostatních kolegů, kteří jednou byli předvybraní, na pohovoru nebo nastoupili a zároveň má přístup do Inboxu k došlým zprávám).

 • Může zvát na pohovor.

 • Pro vytvoření role náboráře, který nemůže utrácet jsme připravili podrobný postup.

Hlavní uživatel

 • Má více administračních práv.

 • Zakládá nové role.

 • Kontaktní osoba pro Teamio.

 • Speciální samostatná role.

 • Podrobné informace o práci s rolí najdete v nápovědě.

Jak rozšířit HR manažerovi roli?

Pro přiřazení nebo úpravu role je třeba být zároveň hlavním uživatelem (tuto informaci najdete ve svém uživatelském profilu v Teamiu). Pokud tuto roli máte, můžete snadno měnit a upravovat role ostatních uživatelů.

Pokud zakládáte nového uživatele v roli HR manažer, můžete hned v tomto kroku nastavit, jaké pravomoci mu chcete dát.

Pokud už máte HR manažera založeného a rozhodnete se mu roli rozšířit o některé tyto pravomoci, jednoduše to uděláte v Nastavení účtu ve Správě uživatelů, kde si najdete jméno kolegy a přes tři tečky přístup upravíte. Touto cestou můžete roli uživatele změnit i na Liniového manažera nebo Náboráře.

Našli jste odpověď?