V edicích Teamio PRO můžete přidělit kolegům nejen roli HR manažera, ale i Liniového manažera nebo Náboráře. Navíc můžete liniového manažera zapojit do náboru. Pokud byste chtěli zapojit do jednoho náboru nejen liniového manažera, ale i náboráře, je to možné se službou Náborový tým. V rámci této přídavné služby lze zapojit do náboru kteréhokoli uživatele v jakékoli roli a zároveň získáte dodatečnou roli Náboráře, který nemůže utrácet. Tento uživatel se od klasického náboráře liší pouze tím, že nemůže utrácet kredity například za vystavení inzerátu či odrytí CV z databáze jobs.cz.

HR manažer

 • Má přístup k pozicím všech uživatelů a zároveň ke všem reakcím na tyto pozice.

 • Má právo měnit firemní nastavení (šablony, hlavičky aj.).

 • Může mít přístup ke statistikám čerpání služeb (umožní uživateli vygenerovat Excel soubor s přehledem čerpání služeb).

 • Může mít přístup k náborovým statistikám (přístup ke statistikám všech náborů vaší firmy v Teamiu).

 • Může mít přístup k administraci kont kreditů (umožní vytváření a úpravy kont kreditů a rozděluje kredity mezi jednotlivá konta a přiřazuje jednotlivým uživatelům právo čerpat).

 • Může být správcem uživatelů (může vytvářet a upravovat ostatní uživatele).

Liniový manažer

 • Má přístup pouze k uchazečům na pozicích, které jsou mu nasdíleny.

 • Může přidat poznámky k uchazeči.

 • Může hodnotit uchazeče pomocí 3 akcích: K pozvání, Nevyhovuje, Nechat na později.

 • Nemůže komunikovat s uchazeči.

 • Nemůže měnit firemní nastavení ani pracovat s pozicemi. 

Náborář

 • Má přístup pouze ke svým pozicím a zároveň k reakcím na tyto pozice.

 • Nemůže měnit firemní nastavení.

 • Může mít přístup ke sdíleným uchazečům (v části Hledání uchazečů má přístup i k uchazečům ostatních kolegů, kteří jednou byli předvybraní, na pohovoru nebo nastoupili a zároveň má přístup do Inboxu k došlým zprávám).

 • Může zvát na pohovor.

Jak rozšířit HR manažerovi roli?

V Teamiu může být vždy jen jeden hlaví uživatel, ale jak už jsme zmiňovali, HR manažer může mít rozšářenou roli o další funkce a získat více pravomocích podobných jako má hlavní uživatel.

Pokud zakládáte nového uživatele v roli HR manažer, můžete hned v tomto kroku nastavit, jaké pravomoce mu chcete dát.

Pokud už máte ale HR manažera založeného a rozhodnete se mu roli rozšířit o některé tyto pravomoce, jednoduše to udělá v Nastavení účtu ve Správě uživatelů, kde si najde jméno kolegy a přes tečky přístup upravíte. Touto cestou můžete roli uživatele změnit i na Liniového manažera nebo Náboráře.

Našli jste odpověď?