1. V Teamio Nastavení se proklikněte do Správy uživatelů a vyhledejte své jméno. Pod svým jménem byste měli vidět vaši roli. 

2. Po rozkliknutí Menu u vašeho jména vyberte Upravit přístup.

3. Po rozkliknutí Upravit přístup se vám zobrazí Přihlašovací údaje. Pod Role/pravomoci klikněte na Předat práva hlavního uživatele.

4. Po zobrazení okna Předání práv hlavního uživatele vyberte jméno uživatele, kterému chcete předat práva hlavního uživatele.

5. Po potvrzení předání práv hlavního uživatele se vám zobrazí hláška, že práva byla přidána na vámi vybraného uživatele a že po jeho příštím přihlášení do Teamia se převzetí práv potvrdí.

6. Uživateli, kterému jste nově předali práva Hlavního uživatele, přijde zpráva do jeho e-mailu, že k převodu došlu a že se tato nová práva projeví po opětovném přihlášení.

Našli jste odpověď?