Hlavní uživatel je samostatná a souběžná role v Teamiu, která slouží především pro komunikaci s týmem LMC. Vedle možnosti uzavírat objednávky umožňuje tato role především přidávat další uživatele nebo stávajícím měnit oprávnění. Jedná se o správcovskou roli Teamiu pro celou firmu.

Může také spravovat údaje o společnosti, tedy měnit některé adresy a fakturační maily. Jako jediný uživatel má možnost dokupovat online přes e-shop kredity do služby kreditní předplatné Premium 500+ a také jako jediný vidí faktury za online objednávky právě přes e-shop.

V případech, kdy je v Teamiu pouze jeden uživatelský účet (ve výchozím nastavení HR manažer), má tento automaticky přiřazenou i roli Hlavního uživatele. V každé registraci může být v Teamiu pouze jeden Hlavní uživatel. Pokud tedy potřebujete změnit Hlavního uživatele, je potřeba roli převést na již existujícího uživatele v Teamiu.

Jak převést roli Hlavního uživatele na jiného uživatele?

1. V Teamio Nastavení se proklikněte do Správy uživatelů a vyhledejte své jméno. Pod svým jménem byste měli vidět vaši roli. 

2. Po rozkliknutí Menu u vašeho jména vyberte Upravit přístup.

3. Po rozkliknutí Upravit přístup se vám zobrazí Přihlašovací údaje. Pod Role/pravomoci klikněte na Předat práva hlavního uživatele.

4. Po zobrazení okna Předání práv hlavního uživatele vyberte jméno uživatele, kterému chcete předat práva hlavního uživatele.

5. Po potvrzení předání práv hlavního uživatele se vám zobrazí hláška, že práva byla přidána na vámi vybraného uživatele a že po jeho příštím přihlášení do Teamia se převzetí práv potvrdí.

6. Uživateli, kterému jste nově předali práva Hlavního uživatele, přijde zpráva do jeho e-mailu, že k převodu došlu a že se tato nová práva projeví po opětovném přihlášení.

Našli jste odpověď?