Vlastní náborový proces

Náborový proces v Teamiu se vám plně přizpůsobí.

Katka Halasova avatar
Autor: Katka Halasova
Aktualizováno před více než týdnem

Potřebujete mít v náborovém procesu více kroků a pohovory si odlišit? I to Teamio umí a vy si můžete vytvořit vlastní kroky náborového procesu nebo si upravit přednastavené šablony. Vytvořené nebo upravené šablony si pak jednoduše stačí přidat k novému náboru.


TIP: Nevíte, jak vlastní náborový proces využít? Zeptali jsme se personalistů, kteří už takový proces u pozice vytvořili. Tak se inspirujte: 9 situací, z kterých poznáte, že potřebujete upravit náborový proces


Jak to funguje?

Abyste si mohli kroky do náboru přidat, je potřeba si v Nastavení Teamia vytvořit/upravit šablony náborového procesu. Šablony může vytvářet/upravovat hlavní uživatel a HR manažer. Můžete si vytvořit několik šablon, klidně pro každý nábor novou šablonu. Pak už jen stačí při vystavení nové pozice vybrat ten náborový proces, který se vám hodí.

Vlastní náborový proces v Nastavení

Tlačítko pro vytvoření nového náborového procesu

Vytvoření vlastní šablony

Při vytváření vlastního náborového procesu je možné vytvořit si kroky mezi stavy Neposouzen a Nástup. Za Nástup zatím není možné přidávat další krok, Nástup je tedy v Teamiu poslední krok v každém náborovém procesu.

Kroky si můžete nazvat zcela podle sebe. Pole pro název je omezeno na 20 znaků. Při vytváření kroků je vždy potřeba vybrat typ kroku, který si můžete libovolně pojmenovat:

  • Typ předvybraný – slouží hlavně pro interní kroky, u kterých nepotřebujete dávat vědět uchazeči, že byl přesunut do dalšího kroku.

  • Typ pohovor – tento typ vám vždy nabídne možnost zaslat uchazeči pozvánku, tedy tento typ kroku už počítá s komunikací s uchazečem. Ale záleží na vás, zda zprávu uchazeči pošlete nebo ne.

  • Typ nabídka – je to poslední krok náborového procesu. Po přesunutí uchazeče na tento krok není automicky nastaveno zaslání zprávy. Můžete si sami zvolit, zda pošlete zprávu přes akci Napsat uchazeči.

  • Typ ostatní – tento typ kroku můžete vložit mezi ostatní kroky kdykoliv budete potřebovat dát v náboru nějaký mezikrok a pojmenovat si ho dle potřeby. Ani zde po přesunutí uchazeče na tento krok není automaticky nastaveno zaslání zprávy. Můžete si sami opět zvolit, zda pošlete zprávu přes akci Napsat uchazeči.

Důležité je i pořadí těchto typů. Není možné dát Typ předvybraný za Typ pohovor. Jakmile si do náborového procesu vložíte Typ nabídka, můžete už pokračoval dál pouze s tímto typem nebo s Typem ostatní.

Teamio šablony

Abychom vám s náborem co nejvíce pomohli nebo inspirovali, připravili jsme pro vás Teamio šablony, které se vám zobrazí automaticky, aniž byste měli vytvořenou šablonu vlastní. Teamio šablony můžete libovolně editovat a přizpůsobovat si tak šablonu na každý jednotlivý nábor dle vaší potřeby. Např. Potřebujete o 1 kolo pohovoru navíc? Není problém, stačí přidat další krok v Nastavení přes tlačítko Vlastní náborový proces, kde naleznete i Teamio šablony.


TIP: Šablony můžete měnit nebo editovat během probíhajícího náboru. Čtěte níže.


Jaké přednastavené šablony v Teamiu najdete?

  • Standardní šablona - typ šablony, kde naleznete nejčastěji využívané kroky v náborovém procesu. Standardní šablonu nelze nijak editovat ani měnit název samotné šablony.

  • Teamio šablona: S prohlídkami po náboru - tento typ šablony je vhodný pokud víte, že do náboru zapojíte liniové manažery a uchazeči budou před nástupem absolvovat psychologickou a lékařskou prohlídku.

  • Teamio šablona: Více-kolový pohovor - vhodné pro výběrové řízení manažerských a kancelářských pozic (tzv. Zlaté a Bílé límečky), mívá často více kol pohovoru. Je u nich větší důraz na to, aby zapadli do firemní kultury a sedli si hned s několika nadřízenými.

  • Teamio šablona: Telefonický předvýběr - krátký náborový proces se dvěma kroky pro telefonování na začátku a směnou na zkoušku. Tento typ šablony je vhodný pro uchazeče tzv. Modré límečky.

  • Teamio šablona: Vstupní školení - tato šablona je vhodná pro důkladné roztřídění uchazečů na ty nejlepší a pak ty dostatečně dobré, kteří přijdou na řadu až v případě potřeby. Kromě roztřídění uchazečů najdete v šabloně také dvě kola pohovoru, vstupní školení a jiné. Je vhodná pro tzv. Střední pozice.


Pozn.: U vlastních ani Teamio šablon nelze měnit první a poslední krok, tedy stavy Neposouzeni a Nástup. Tyto kroky jsou nezbytnou součástí každého náborového procesu, proto tyto kroky nelze editovat a jsou označeny zámečkem.


Nový náborový proces


TIP: Potřebujete upravit pořadí kroků, jak jdou za sebou ,a nechce se Vám vytvářet další šablona? Stačí jít do Nastavení přes tlačítko Vlastní náborový proces. Zvolte šablonu, u které chcete kroky upravit, uchopte konkrétní krok přes tečky vlevo a posuňte ho směrem nahoru nebo dolů podle toho, kam chcete daný krok umístit.


Posunutí kroků ve Vlastním náborovém procesu

Přiřazení šablony k náboru

Jakmile máte šablony vytvořené, jednoduše už pak při vystavování náboru vyberete, kterou potřebujete použít. Hned v prvním kroku vystavování najdete pole, kde se vám přednastavené i vlastní šablony nabídnou. Můžete si vždy zobrazit náhled šablon, ať máte jistotu, že vybíráte tu správnou.

Nastavení šablony v 1. kroku vystavení pozice

Zobrazení náhledů šablon

Kde se šablona zobrazí?

Šablona se zobrazí v záložce Přehled i Výpis uchazečů. V nové záložce Přehled vidíte uchazeče ve formě kartiček, které můžete přesunout z jednoho sloupce do druhého. Sloupce jsou pojmenované přesně dle šablony, kterou jste si zvolili při vytvoření Náboru.

Více o sloupcovém zobrazení najdete v nápovědě Nový přehled uchazečů.


Pozn.: Kartičky s uchazeči můžete v rámci náborového procesu posouvat nejen dopředu, ale v případě potřeby i zpět na předchozí kroky.


Editace a mazání šablon v Nastavení

Pokud se rozhodnete některé šablony smazat nebo editovat, je to možné. Pokud budete šablonu editovat v Nastavení --> Vlastní náborový proces, tak u náborů, kde je již tato šablona použita, se nic nezmění a bude zachována původní šablona. Až u nových náborů bude možné použít upravenou šablonu.

To samé platí pro smazání šablony - u náborů, kde je šablona použita, po jejím smazání zůstane. Jen ji už nebudete moci použít u dalších náborů.

Editace šablony u aktivního náboru

Pokud potřebujete upravit šablonu vlastního náborového procesu u vybraného aktivního náboru, je to možné. Stačí kdekoliv v rámci náboru (v Přehledu, Výpisu uchazečů nebo v Informacích o náboru) kliknout na tři tečky a vybrat Upravit náborový proces.

V tomto případě neupravujete šablonu pro všechny nábory, ve kterých je použitá, ale upravujete proces jen pro tento jeden konkrétní nábor. Ve všech ostatních náborech, kde je šablona použita, zůstává náborový proces původní.

V rámci úprav můžete měnit názvy jednotlivých kroků, jejich pořadí, některé kroky smazat nebo naopak další přidat. V případě změny pořadí se samozřejmě přesunou i uchazeči, kteří jsou aktuálně v daném kroku. Při smazání vybraného kroku se vás Teamio zeptá, kam má z tohoto kroku přesunout uchazeče.

Při smazání kroku Den na zkoušku je potřeba přesunout uchazeče do jiného

kroku, který v náborovém procesu zůstává.

Pokud budete chtít v běžícím náboru změnit celou šablonu náborového procesu za jinou, opět vás Teamio vyzve k přesunu uchazečů ze všech kroků původní šablony do jednotlivých kroků nově vybrané šablony.

Změna šablony

Ruční přesun uchazečů do jednotlivých kroků nově vybrané šablony

Dostali jste odpověď na svou otázku?