Potřebujete v náborovém procesu více kroků a pohovory si odlišit? I to už Teamio umí a vy si můžete vytvořit vlastní kroky náborového procesu nebo si upravit přednastavené šablony. Vytvořené nebo upravené šablony si pak jednoduše stačí přidat k novému náboru.


TIP: Nevíte, jak vlastní náborový proces využít? Zeptali jsme se personalistů, kteří už takový proces u pozice vytvořili. Tak se inspirujte: 9 situací, z kterých poznáte, že potřebujete upravit náborový proces


Jak to funguje?

Abyste si mohli kroky do náboru přidat, je potřeba si v Nastavení Teamia vytvořit/upravit šablony náborového procesu. Šablony může vytvářet/upravovat hlavní uživatel a HR manažer. Můžete si vytvořit několik šablon, klidně pro každý nábor novou šablonu. Pak už jen stačí při vystavení nové pozice vybrat ten náborový proces, který se vám hodí.

Vlastní náborový proces v Nastavení

Tlačítko pro vytvoření nového náborového procesu

Vytvoření vlastní šablony

Při vytváření vlastního náborového procesu je možné vytvořit si kroky mezi stavy Neposouzen a Nástup. Za Nástup zatím není možné přidávat další krok, Nástup je tedy v Teamiu poslední krok v každém náborovém procesu.

Kroky si můžete nazvat zcela podle sebe. Pole pro název je omezeno na 20 znaků. Při vytváření kroků je vždy potřeba vybrat typ kroku, který si můžete libovolně pojmenovat:

  • Typ předvybraný – slouží hlavně pro interní kroky, u kterých nepotřebujete dávat vědět uchazeči, že byl přesunut do dalšího kroku.

  • Typ pohovor – tento typ vám vždy nabídne zaslat uchazeči i pozvánku do dalšího kroku, tedy tento typ kroku už počítá s komunikací s uchazečem. Ale záleží na vás, zda zprávu uchazeči pošlete nebo ne.

  • Typ nabídka – je to poslední krok náborového procesu. Po přesunutí uchazeče na tento krok není automicky nastaveno zaslání zprávy. Můžete si sami zvolit, zda pošlete zprávu přes akci Napsat uchazeči.

  • Typ ostatní – tento typ kroku můžete vložit mezi ostatní kroky kdykoliv budete potřebovat dát v náboru nějaký mezikrok a pojmenovat si ho dle potřeby. Ani zde po přesunutí uchazeče na tento krok není automaticky nastaveno zaslání zprávy. Můžete si sami opět zvolit, zda pošlete zprávu přes akci Napsat uchazeči.

Důležité je i pořadí těchto typů. Není možné dát Typ předvybraný za Typ pohovor. Jakmile si do náborového procesu vložíte Typ nabídka, můžete už pokračoval dál pouze s tímto typem nebo s Typem ostatní.

Teamio šablony

Abychom vám s náborem co nejvíce pomohli nebo inspirovali, připravili jsme pro vás Teamio šablony, které se vám zobrazí automaticky aniž byste měli vytvořenou šablonu vlastní. Teamio šablony můžete libovolně editovat a přizpůsobovat si tak šablonu na každý jednotlivý nábor dle vaší potřeby. Např. Potřebujete o 1 kolo pohovoru navíc? Není problém, stačí přidat další krok v Nastavení přes tlačítko Vlastní náborový proces, kde naleznete i Teamio šablony. Šablony nelze měnit ani editovat během probíhajícího náboru.

Jaké přednastavené šablony v Teamiu naleznete?

  • Standardní šablona - typ šablony, kde naleznete nejčastěji využívané kroky v náborovém procesu. Standardní šablonu nelze nijak editovat ani měnit název samotné šablony.

  • Teamio šablona: S prohlídkami po náboru - tento typ šablony je vhodný pokud víte, že do náboru zapojíte liniové manažery a uchazeči budou před nástupem absolvovat psychologickou a lékařskou prohlídku.

  • Teamio šablona: Více-kolový pohovor - vhodné pro výběrové řízení manažerských a kancelářských pozic (tzv. Zlaté a Bílé límečky) mívá často více kol pohovoru. Je u nich větší důraz na to, aby zapadly do firemní kultury a sedli si často hned s několika nadřízenými.

  • Teamio šablona: Telefonický předvýběr - krátký náborový proces s dvěma kroky pro telefonování na začátku a směnou na zkoušku. Tento typ šablony je vhodný pro uchazeče tzv. Modré límečky.

  • Teamio šablona: Vstupní školení - tato šablona je vhodná pro důkladné roztřídění uchazečů na ty nejlepší a pak ty dostatečně dobré, kteří přijdou na řadu až v případě potřeby. Kromě roztřídění uchazečů v šabloně najdete také dvě kola pohovoru, vstupní školení a jiné. Je vhodná pro tzv. Střední pozice.


Pozn.: U vlastních ani Teamio šablon nelze měnit první a poslední krok tedy stav Neposouzeni a stav Nástup. Tyto kroky jsou nezbytnou součástí každého náborového procesu, proto tyto kroky nelze editovat a naleznete u nich zámeček.


Nový náborový proces


TIP: Potřebujete upravit pořadí kroků, jak jdou za sebou a nechce se Vám vytvářet další šablona? Stačí jít do Nastavení přes tlačítko Vlastní náborový proces. Zvolte šablonu, u které chcete kroky upravit, uchopte konkrétní krok přes tečky vlevo a posuňte ho směrem nahoru nebo dolů podle toho, kam chcete daný krok umístit. POZOR! Změnu nelze provést u již probíhajících náborů.


Posunutí kroků ve Vlastním náborovém procesu

Přiřazení šablony k náboru

Jakmile máte šablony vytvořené, jednoduše už pak při vystavování náboru vyberete, kterou potřebujete použít. Hned v prvním kroku vystavování najdete pole, kde se vám přednastavené i vlastní šablony nabídnou. Můžete si vždy i zobrazit náhled šablon, ať máte jistotu, že vybíráte tu správnou. Šablonu během probíhajícího náboru nelze měnit ani editovat.

Nastavení šablony v 1. kroku vystavení pozice

Zobrazení náhledů šablon

Kde se šablona zobrazí?

V novém Přehledu v Teamiu vidíte uchazeče ve formě kartiček, které můžete přesunout z jednoho sloupce do druhého. Sloupce jsou pojmenované přesně dle šablony, kterou jste si zvolili při vytvoření Náboru.

Více o sloupcovém zobrazení najdete v nápovědě Nový přehled uchazečů.


Pozn.: Přesouvat lze kartičky v náborovém procesu pouze dopředu, zatím není možné posunout uchazeče do sloupečku zpět.


Editace a mazání šablon

Pokud se rozhodnete některé šablony smazat nebo editovat, je to možné. U náborů, kde je již šablona s daným náborovým procesem použita se nic nezmění a bude zachována původní šablona. Až u nových náborů bude možné použít upravenou šablonu.

Dostali jste odpověď na svou otázku?