W wersji Teamio PRO możesz oznaczać profile poszczególnych kandydatów etykietami, a następnie za ich pomocą wyszukiwać informacje w swojej bazie danych.

Przykład etykiety na Karcie kandydata

Kto zobaczy etykietę w profilu kandydata?

Etykieta ma charakter wewnętrzny i zobaczy ją tylko użytkownik Teamio. Kandydat jej nie widzi. Menedżerowie współpracujący też nie widzą etykiet w profilu kandydata ani nie mogą ich dodawać.

Jak stosować etykiety?

Stosując etykiety, w prosty i szybki sposób znajdziesz kandydatów o specyficznych cechach. Może chodzić na przykład o osobę z wyjątkowo dobrą znajomością języka angielskiego, umiejętnościami sprzedażowymi czy kogoś, kto w ramach rekrutacji znalazł się na drugim miejscu.

Najlepiej stworzyć spójny system stosowania etykiet, wspólny dla wszystkich użytkowników Teamio. Oznacza to wybór określonego typu etykietowanych informacji i charakteru etykiet.

Na przykład, jeżeli chcesz oznaczyć etykietą umiejętności językowe kandydatów, wybierz symbol języka: skrót (ENG) lub całe słowo (angielski).

Dobrym pomysłem na początek jest stworzenie kilku podstawowych etykiet w Ustawieniach Temio. Jeżeli wiesz już, że kandydaci będą klasyfikowani według tego, jakie języki znają i jakie miejsce w rekrutacji uzyskali, możesz sobie przygotować następujące etykiety: ENG, FR, GER, CZ, etc. (etykiety języków), a oprócz tego możesz mieć do dyspozycji etykiety z określeniami: srebrny, brązowy, itp. (miejsce w rekrutacji).

W ustawieniach możesz nie tylko generować etykiety, ale również zmieniać tam ich nazwy lub usuwać je.

Jeżeli posiadasz kandydata, do którego chcesz dodać zupełnie nową etykietę, możesz to zrobić bezpośrednio w Karcie kandydata. Nowa etykieta automatycznie zapisze się w bazie.

Różnica między notatką a etykietą?

Etykiety zwykle składają się z jednego słowa, dlatego muszą być zwięzłe i wyrażać wybraną cechę kandydata. Umożliwiają podział kandydatów do kategorii, w których możesz ich potem bez trudu odnaleźć. Etykiety to podstawowe narzędzie do tworzenia własnej bazy danych kandydatów.

Notatki są zwykle dłuższe. Mogą to być pozytywne lub negatywne komentarze i informacje uzupełniające charakterystykę kandydata. Nie są to kategorie, dlatego wyszukiwanie kandydatów w bazie danych po treści notatek nie jest możliwe.

Po co stosować etykiety?

Każdy nowy kandydat, niezależnie od źródła pozyskania, znajdzie się w Twojej własnej bazie danych Teamio, którą otworzysz, klikając zakładkę Wyszukiwanie kandydatów.

Za pomocą etykiet możesz stworzyć własny talent pool, w którym bez trudu znajdziesz odpowiednich kandydatów.

Etykiety mogą też pełnić funkcję „teczek” dla poszczególnych kandydatów. Dany kandydat może otrzymać dowolną liczbę etykiet. Dzięki temu zostawisz mu otwarte drzwi w kilku różnych rekrutacjach.

Jak pracować z etykietami?

Na początku tworzenia własnej bazy danych warto omówić z kolegami i koleżankami system stosowania etykiet. Do czego konkretnie będziecie je stosować? Jakie kategorie będziecie oznaczać i w przypadku jakich kandydatów? Warto wyjaśnić system nadawania etykiet każdej nowej osobie, która będzie pracowała w Teamio, tak aby wszyscy użytkownicy stosowali je spójnie.

Istotne jest również wyznaczenie wspólnego celu. Jakie są Wasze oczekiwania w stosunku do systemu etykiet? Co konkretnie ma się zmienić w procesie rekrutacji? Chcecie wyszukiwać kandydatów zgodnie z wymaganiami na określoną pozycję czy według poszczególnych umiejętności?

Przykłady zastosowania etykiet w Teamio

Firma nr 1:

Kogo etykietujemy? Wszystkich obiecujących kandydatów, których moglibyśmy sobie wyobrazić na danym stanowisku.

Osoby te zgłaszają się do nas na przykład za pośrednictwem naszej strony internetowej. Podoba im się nasza firma, ale niestety aktualnie nie możemy im nic zaoferować. Jeżeli dany kandydat jest interesujący, oznaczamy go etykietą, która określa, na jakie stanowisko lub stanowiska by nam pasował.

Stosuje się to również do poleconych, obiecujących kandydatów. Zawsze w pierwszej kolejności szukamy kandydatów w naszej bazie danych, dopiero potem przechodzimy do innych źródeł.

Etykiety zawierają nazwę stanowiska z zaznaczeniem poziomu, stosunku pracy i miejsca pracy, jeśli jest to istotne. Np. „specjalista PHP Warszawa” lub „UX designer part-time”. Jeden kandydat może pasować do kilku stanowisk równocześnie, dlatego do jednej osoby można dodać kilka etykiet.

Poszczególnych umiejętności kandydatów nie etykietujemy; opisano je w CV, dlatego zaznaczamy wyłącznie te, które wyobrażamy sobie u nas w firmie na wybranej pozycji. Są to zatem umiejętności w pewien sposób wyjątkowe. Aby porównać obiecujących kandydatów między sobą, wystarczy rzut oka na ich CV.

Aktualnie mamy 92 etykiety.

Firma nr 2:

Kogo etykietujemy? Wszystkich kandydatów, którzy są w jakiś sposób wyjątkowi. Są to wszyscy kandydaci z dowolnego źródła, w tym z wcześniejszych rekrutacji. Choć ich nie wybraliśmy, mogą być dla nas interesujący w przyszłości.

Etykiety stosujemy do oznaczania stanowisk, na które dana osoba mogłaby pasować, umiejętności (jak np. języki obce, języki programowania itp.), miejsc pracy czy typów stosunku pracy.
Na przykład „Przedstawiciel handlowy”, „angielski”, „Warszawa”, „praca tymczasowa”.

Możliwa jest sytuacja, w której jeden kandydat otrzyma kilka etykiet naraz, co nie jest problemem, ponieważ Teamio potrafi wyszukać połączenia etykiet. Dlatego poszukiwanie optymalnych kandydatów jest tak proste.

Aktualnie mamy 210 etykiet.

Wskazówka: Etykiety powinny być zawsze aktualne. Przestarzałe etykiety, które straciły aktualność, najlepiej całkowicie usunąć w Ustawieniach Teamio.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?