Wstawienie nowego pytania

Najpierw wybierz typ pytania:

  • Nowe ogólne- lista przedefiniowanych pytań, które najbardziej Cię interesują. To typowe pytania, takie jak „wymagane wykształcenie, znajomość języków, poszukiwana dziedzina pracy…”.

  • Nowe własne - jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej od kandydatów, zdefiniuj własne pytania. Dlaczego chciałbyś z nami pracować? Gdzie dowiedziałeś się o naszej ofercie pracy?

  • Niestandardowe zapisane pytanie - jeśli chcesz użyć jednego z własnych pytań w więcej niż jednym kwestionariuszu, możesz je zapisać.

Wstawianie nowego pytania ogólnego

Przykład: chcesz poznać najwyższy osiągnięty poziom wykształcenia

Wybierz nowe ogólne pytanie, w dotyczące wykształcenia.

  • Możesz zapisać własne sformułowanie pytania, które zostanie wyświetlone w kwestionariuszu.

  • Tekst pomocy - nie jest polem wymaganym i zdecydowanie nie jest potrzebny w przypadku tego pytania.

  • Możesz oznaczyć pytanie jako obowiązkowe. W tym p[rzypadku kandydat nie będzie mógł wysłać kwestionariusza bez odpowiedzi.

  • Ponieważ jest to nasze standardowe pytanie, są już podane odpowiedzi na nie. Można jednak wybrać kilka opcji, na przykład wystarczy, że kandydat ma wykształcenie wyższe, nie obchodzi mnie, czy ma tytuł licencjata czy MBA.

Kwestionariusz możesz na bieżąco sprawdzać i weryfikować.

Wskazówka: innym przykładem może być wpisanie pytania, za pomocą którego można od kandydatów zbierać adresy profili LinkedIn.

Wstaw nowe niestandardowe pytanie

Przykład: możliwość wpisania własnego tekstu

  • W przypadku własnych pytań wymagana jest również wewnętrzna nazwa pytania, na wypadek gdybyś chciał je zapisać. Korzystając z tej opcji, będziesz mógł w przyszłości użyć pytania w innych kwestionariuszach.

  • Wybierz, czy kandydat ma zmieścić odpowiedź w jednej linii, czy ma na to cały akapit. Możesz również ograniczyć odpowiedź do daty, numeru lub adresu e-mail.

Przykład: rodzaj niestandardowego pytania i wybór opcji

W tym rodzaju pytania dodatkowo możesz wybrać typ wyświetlania odpowiedzi na to pytanie - kandydat zobaczy pole wyboru, aby mógł wybrać więcej wariantów.

Lub wybierz wariant menu rozwijanego, a kandydat będzie mógł wybrać jedną opcję. W tym celu w menu rozwijanym ustawiasz tylko jedną możliwą odpowiedź.

Jeśli chcesz użyć własnego pytania w kwestionariuszu, po prostu wybierz je z listy zapisanych i wprowadź.

Wstaw separator / nagłówek lub stopkę

Jeśli masz w kwestionariuszu grupę powiązanych pytań, możesz oddzielić je linią lub ramką albo napisać dla nich nagłówek lub stopkę. Separator może mieć postać ramki, przesunięcia lub poziomej linii.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?