Jeśli zapiszesz kwestionariusz lub wprowadzisz zmiany, zmiany te się nigdzie nie pojawią - jest to tylko wersja robocza. Możesz to poznać po wykrzykniku w trójkącie.

Publikacja a nowy kwestionariusz

Po przygotowaniu kwestionariusza kliknij zapisz zmiany i opublikuj. Możesz również opublikować zmianę bezpośrenio z listy kwestionariuszy za pomocą akcji Aktywuj (pamiętaj aby znajdować się w zakładce "nieaktywne" lub wybierz:

następnie:

Publikacja i zmiany w istniejącym kwestionariuszu

Jeśli edytujesz istniejący kwestionariusz i otwierasz podgląd, możesz porównać dwie wersje i zobaczyć wprowadzone zmiany.

Jeśli zmiany są prawidłowe, opublikuj je. W tym momencie zmiany zostaną wprowadzone we wszystkich kwestionariuszach, które masz aktywne w ogłoszeniach.

Aktywacja kwestionariusza

Gdy będziesz gotowy do korzystania z kwestionariusza, musisz najpierw potwierdzić go za pomocą wyżej wspomnianej akcji Aktywuj.

Możesz także otworzyć podgląd, edytować ankietę, zmienić kolejność swoich kwestionariuszy, dezaktywować go lub usunąć.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?