Hvordan opretter man en kunde?
Peter Thornton avatar
Skrevet af Peter Thornton
Opdateret over en uge siden

For at oprette en kunde klikker du på Kunde i båndet under listen Hjem.

TimeView vil derefter åbne en ny fane, hvor du kan indtaste dine informationer om den nye kunde.

opret_kunde_2.png

Det er en god idé, som minimum at udfylde følgende felter:

 • Navn

 • Kundekode

 • Adresse

 • Telefon nummer

 • Postnummer & by

 • Regnskabsafslutningsdato

 • Moms interval

 • Afdeling

 • Hold

 • Ledelsesansvarlig

 • Kundeansvarlig

I billederne nedenfor kan du se et eksempel på hvordan du udfylder, samt en kort beskrivelse af de forskellige faner.

I Basis fanen kan du indtaste firma navn, kundekode, tilgang, telefon numre og adresse. Det er også en god ide at knytte en primær kontaktperson til firmaet.

I Information fanen kan du indtaste relevant internet information, som e-mail og hjemmeside.

Her vælger du også hvilken type branchekode kunden passer til og hvilken kommune. Bogføringssystem, Moms interval, TastSelv kode og SKAT deadline og Regnskabs afslutning kan indtastes i Revision sektionen.

Ydermere har man mulighed for at indtaste diverse info i boks feltet.

I Intern fanen kan du specificere om det er en kunde, partner eller begge dele. Her kan du ydermere også vælge driftsform og kunde type. I allokering kan du knytte kunden til en afdeling og et hold. I denne fanen vælges også hvem der er ledelses og kunde ansvarlig på kunden.

I Fakturering fanen kan specificere hvilken sats der bruges (satser på kunder overskriver brugernes egne satser), faktura e-mail, betalingsbetingelser og hvilket økonomisystem fakturaen skal overføres til, ved godkendelse af faktura.

Ydermere kan du her også tilføje automatisk fakturering, hvis det er nødvendigt. Man kan fx sætte systemet til, at oprette en automatisk fakturakladde den første dag i hver måned. De automatiske fakturaer vil så blive oprettet ved midnat, hvorefter de er klar til at blive godkendt, når man møder på arbejde næste dag.

Har du spørgsmål til ovenstående kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?