For at oprette en kunde klikker du på Kunde i båndet under listen Hjem. TimeView vil derefter åbne en ny fane, hvor du kan indtaste alt information om den nye kunde.

opret_kunde_2.png

Det er en god idé som minimum at udfylde følgende felter: Navn, Kundekode, Adresse, Telefon nummer, Postnummer & by, regnskabsafslutningsdato, moms interval, afdeling, hold, ledelsesansvarlig og kundeansvarlig. I billederne nedenfor kan du se et eksempel på hvordan man udfylder, og en kort beskrivelse af de forskellige faner.

I Basis fanen vil du have mulighed for bl.a. at indtaste firma navn, kundekode, tilgang, telefon numre og adresse. Det er også muligt at knytte en primær kontakt person til firmaet i databasen.

opret_kunde_basis_2.png

I Information fanen kan du indtaste relevant internet information som email og hjemmeside. Her vælger du også hvilken type branchekode de falder under, og hvilken kommune. Bogføringssystem, Moms interval, TastSelv kode og SKAT deadline og Regnskabs afslutning kan indtastes i Revision sektionen. Ydermere har man mulighed for at indtaste diverse info i boks feltet.

opret_kunde_info_2.png

I Intern fanen kan du specificere om det er en kunde, partner eller begge dele. Her kan du ydermere også vælge driftsform og kunde type. I allokering kan du knytte kunden til en afdeling og et hold. I denne fanen vælges også hvem der er ledelses og kunde ansvarlig på denne kunde.

opret_kunde_intern_2.png

I Fakturering fanen kan specificere hvilken sats der bruges (satser på kunder overskriver brugernes egne satser), faktura email, betalingsbetingelser og hvilket økonomisystem fakturaen skal overføres til ved godkendelse af faktura. Ydermere kan du her også tilføje automatisk fakturering skulle dette være nødvendigt. F.eks. kan man sætte systemet til at oprette en automatisk fakturakladde den første dag i hver måned. Så vil de blive oprettet ved midnat, så de er klar til at blive godkendt når man møder på arbejde.

opret_kunde_fakturering_2.png
Fandt du dit svar?