E-conomic konfiguration
Opdateret over en uge siden

Inden synkronisering med E-conomic startes skal følgende sættes op i E-conomic.

Tillægsmoduler:

-Dimension

-API

Betalingsbetingelser:

Der skal oprettes en betalingsbetingelse af typen "Forfaldsdato"

Varer og varegrupper:

Der skal oprettet to varer:

-Vare med moms.

-Vare uden moms.

Disse skal tilknyttes de relevante varegrupper. Har man ikke sådanne varegrupper, skal disse ligeledes oprettes.

Kundegruppe/Debitorgruppe:

Der skal oprettes en kundegruppe/debitorgruppe som bruges som standard hvis ikke andre er angivet på kunderne i TimeView.

FI-kode:

Gå i Stamoplysninger og vælg Redigér på Øvrige Oplysninger. Her sætter du FI-koden ind i feltet FI-kreditornr.

Derudover skal der dannes en Token i e-conomics vha dette link:

Åben din economics – altså når du har en adgang – og tryk på dette link:
E-conomic token

TimeView opsætning:

Tilføj nyt job:

Giv den et navn

Gå derefter punkterne, som fremkommer ved at klikke på de tre små prikker ud for linien (samling), igennem således:

1. Indsæt aftalenummeret

Indsæt token nummeret:

Punkt 2, 3 og 4 giver sig selv

Punkt 5 – indæt 10 for 10 dages kredittid som std. (Kan fraviges på den enkelte kunde, og igen når man fakturerer)

Indsæt default debitorgruppenummeret – typisk 1

Indsæt produktnummer med moms i punkt 7 – og produktnummer uden moms i punkt 9
Indsæt brugernavnet (e-conomics brugeren) i punkt 8
Indsæt password i punkt 10
Sæt en footer text i punkt 11
Sæt 1 i punkt 12, hvis fakturalayout skal tages fra TimeView (hvilket er smartest, da layout så bliver som på skærmen i TimeView)

Sæt et minut tal på (Intervals) hvor ofte synkroniseringen skal køre, og husk at lær kunden at han skal se i loggen hvordan det går med synkroniseringen – se nedenfor hvor der er 4 fejl

Besvarede dette dit spørgsmål?