Alle samlinger
6. Tidsregistrering
Tidsregistreringer - tidligere versioner
Farver i tidsregistreringsstatistik i højre hjørne
Farver i tidsregistreringsstatistik i højre hjørne

Forklaring af farver mv.

Opdateret over en uge siden

Oppe i højre hjørne af TimeView ligger en oversigt som viser summen af tidregistreringer foretaget.

Man kan se hele oversigten ved at klikke på tallet øverst til højre:

Herefter popper der en boks op:

Boksen indeholder 3 rækker og 4 kolonner og i hver celle er der to tal:
Tallet øverst i brøken er sum af brugerens registreringer og tallet nederst i brøken er måle-tal indtaste i brugerens arbejdstid - således:

Rækkerne: 

  1. Total: Indeholde alle registrerede timer delt med normtiden.

  2. Effektiv: Indeholder alle registrerede timer som har en effektiv arbejdstype delt med måletallet for effektiv tid. (se evt. nedenfor).

  3. Fakturerbar: Indeholder alle timer registrerede på kunder delt med effektiv tid. 

Kolonnerne:

  1. I dag: Indeholder tal for aktuel dag. (PC dato)

  2. Denne uge: Indeholder tal for aktuel uge - men tallet under brøken er altid den aktuelle dag i uge - dvs. i eksemlet ovenfor er der registreret 35,2 timer om mandagen - dvs. der er registreret forud.

  3. Denne måned: Indeholder tal for aktuel måned - på samme måde som aktuel uge.

  4. Regnskabsår til dato: Indeholder tal for brugeren i revisionskontorets regnskabsår summeret.  (Regnskabsafslutningen sættes i organisationsindstillinger - konfiguration - regnskabsafslutningsdato (År ignoreres af systemet))

Farverne:

Kolonnerne Idag, Denne uge og Denne måned:
Grøn: >75%
Gul: 50 - 75%
Rød: <50%

Kolonne regnskabsår til dato:
Grøn: >=100%
Gul: 75-100%
Rød: <75%
Besvarede dette dit spørgsmål?