Alle samlinger
6. Tidsregistrering
6.4 Multilinje
6.4.12 Tidsregistrering multilinje - skærmopbygning
6.4.12 Tidsregistrering multilinje - skærmopbygning
Opdateret over en uge siden

Hver registrering har sin egen linje på opgaven, type og kommentar.

Det betyder, at hvis du laver en ny tidsregistrering på den samme opgave og type, men med en anden kommentar, vil der komme en ny linje. Omvendt kan du godt registrere tid på flere dage med den samme kommentar, ved blot at stille dig i en celle og indtaste tallet.

I det grå område nederest på skærmbilledet, viser hvordan din tid fordeler sig, for de enkelte dage.

DKK viser alle de timer der kan faktureres.

Intern er dine interne timer. Dem der ikke kan faktureres.

Fravær kan være afspadsering, ferie, sygdom osv.

Total er summen af de tre ovenstående.

Normtimer er din arbejdstid.

Til højre vises en summering af din effektivitet.

Første kolonne viser uge.

Anden kolonne viser måneden.

Tredje kolonne viser regnskabsår-til-dato.

Tallet før / er den registrerede tid. Tallet efter / er din normtid.

Grunden til, at der kan være forskel på fakturerbar og effektiv tid er, at tiden kan være effektiv uden at være fakturerbar. Det kan fx være en intern tidsregistrering på en bestemt arbejdstype.

Farverne i cellerne skifter efter hvor høj procenten er.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?