Alle samlinger
Tidsregistrering
Hvorfor kan jeg tidsregistrere i en lukket hhv. godkendt periode?
Hvorfor kan jeg tidsregistrere i en lukket hhv. godkendt periode?
Asbjørn Riise avatar
Skrevet af Asbjørn Riise
Opdateret over en uge siden

Alle tidsregistreringsgodkendere kan flytte, regulere og danne nye tidsregistreringer i perioder der er lukkede hhv. godkendte. 

Besvarede dette dit spørgsmål?