Alle samlinger
6. Tidsregistrering
6.4 Multilinje
6.4.7 Tidsregistrering multilinje - åben en lukket periode og foretag rettelser
6.4.7 Tidsregistrering multilinje - åben en lukket periode og foretag rettelser
Opdateret over en uge siden

Når en periode er lukket (men ikke godkendt), illustreres det ved, at datoområdet øverst på listen er blå. Når en periode er lukket, kan du ikke ændre i tidsregistreringerne.

Bemærk! Hvis datoområdet er grønt, betyder det, at perioden er godkendt. Så kan du ikke åbne perioden.

Du kan du åbne perioden ved at klikke på knappen Åben.

Du kan se, at datoområdet er blevet grå og du kan rette i tidsregistreringerne.

Du skal huske at lukke perioden igen, når du er færdig.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?