For at kunne gennemføre setup skal du have adgang til organisationsindstillingerne:
Start i venstre hjørne:

Find organisationsindstillinger - fanen fakturering:

Som du kan se er der to felter til transport priser. Det øverste felt "Transport kostpris" registrerer kostprisen pr. km. på de kilometre som medarbejdere registrerer. Denne værdi er typisk statens høje takst - og den bruges til udbetaling til medarbejdere for kørsel - internt som eksternt.

Det nederste felt "Transport sats" benyttes for at kunne fakturere kørslen. Hvis dette felt er udfyldt vil der automatisk komme et beløb på fakturaen til kunden som antal kilometre gange værdien i dette felt. 

For at få gavn af TimeSolutions rapport motor til kørselsrapportering skal der endvidere indtastes cpr nr på medarbejder samt registreringsnummer på medarbejderens køretøj. Gå til listen med brugere - find medarbejder - åben fanen med personlige oplysninger og indtast værdi i de to felter til højre for pilen nedenfor.

Sluttelig skal du som administrator sørge for at der er arbejdstyper til registrering af transport. 

Det sikrer du i administrationsområdet - arbejdstyper - hvor du kan oprette arbejdstyper som vil blive vist når man registrerer transport:

Her er vist et eksempel hvor der er sat hak i "Til transport" og hvor navnet er det som brugeren kan se når han/hun registrerer transport.
Ovenover selve boksen kan du se en arbejdstype der hedder 50% transport som er samme type  (se kolonnen yderst til højre) - men som indikerer at der kun skal udbetales 50% kørselsgodtgørelse ved brug. (Der er ingen automatik i denne beregning - det er alene en kasse til registreringer så man er klar over det før en eventuelt udbetaling).  (Hvis det er et ønske kan TimeSolutions naturligvis tilpasse en rapport for jer ift. de måder i ønsker at registrere og udbetale transport på). 

Når medarbejderen efterfølgende tidsregistrerer transport vil det kunne trækkes ud på en rapport - ligesom du vil kunne danne en oversigt i tidsregstreringer der alene trækker postereringer hvor der er registreret rapport. (Den del kan man finde vejledning om her:    http://support.timeview.dk/da/articles/3919931-registrering-af-korsel-pa-tidsregistrering ).


Fandt du dit svar?