Alle samlinger
Tidsregistrering
Registrering af kørsel på tidsregistrering
Registrering af kørsel på tidsregistrering

Vejledning i hvordan man registrerer kørsel når man tidsregistrerer.

Asbjørn Riise avatar
Skrevet af Asbjørn Riise
Opdateret over en uge siden

Kørsel kan kun registreres gennem brug af Ctrl-T funktionaliteten. 

For at registrere kørsel tastes Ctrl-T:


I området transport kan der registreres kørsel - men du udfylder først fra oven som normalt - hvor tidsanvendelsen typisk vil være den tid du har brugt på transporten - afhængig af hvilken aftale du har med din arbejdsgiver.


Inde i området transport er der 6 felter:

Felt 1: Foruddefineret.
"Foruddefineret" kan indeholde en værdi med kilometerantal samt rute fra en tidligere registrering du har foretaget dig og hvor du har gemt denne ved at sætte hak i felt 6. "Gem som foruddefineret"

 Det kan se sådan ud:

Her er gemt en tur på 0 km, med en transport type der hedder 500 og en rute der hedder Selve ruten.

Felt 2: Transport (Km):
Her skriver du det antal kilometre du har kørt. Det sikreste er et opslag på Google maps for at få korteste distance.

Felt 3: Type:
Her vælger du den transporttype som passer til registreringen. Valgmulighederne er defineret af administrator og kan f.eks. være fakturerbar/ikke-fakturerbar - skolekørsel eller andet som gør det muligt efterfølgende at samle et antal registreringer i den rigtige kasse.

Felt 4. Rute:
Her anfører du hovedpunkterne i den kørte rute - ex. Holte, Odense, Kolding.

Felt 5 Formål:
Her skriver du hvorfor du har måttet køre - f.eks. afholdelse af kundemøde eller lignende. 

Felt 6 Gem som foruddefineret:
Her kan du markere hvis du vil genbruge registreringen næste gang du skal ud til kunden. 

Besvarede dette dit spørgsmål?