Alle samlinger
4. Lister
4.1 Lister - overblik, filtrering, gruppering og gem
4.1 Lister - overblik, filtrering, gruppering og gem
Opdateret over en uge siden

De fleste visninger i TimeView er lister med rækker og kolonner.

Du kan selv sætte listerne op, som du gerne vil have dem.

Du kan gøre kolonnerne bredere eller smallere og flytte rundt på dem.

Indholdet i alle kolonner kan filtreres ved at du holder musen over kolonneoverskriften, så der vises en lille tragt til højre på overskriften. Hvis du klikker på trakten, bliver du præsenteret for kolonnens indhold og kan filtrere ved at markere dem i listen. Hvis der er mange værdier i kolonnen, kan det være, at du skal skrive et søgeord, for at finde den værdi, du er interesseret i.

Du kan gruppere listen ved at trække en kolonneoverskrift op.

Nu er der fx grupperet efter Ledelses ansvarlig.

Du kan også under-gruppere ved at trække yderligere en kolonneoverskrift op.

Hvis du vil gemme dine opsætninger, skal du højreklikke og derefter klikke med venstre musetast på Liste opsætning og Gem.

Så skal du give din visning et navn under Tilføj ny. Til sidst klikker du på Tilføj knappen og derefter Ok.

Nu kan du få din liste opsætning frem igen, ved at højreklikke og klikke på Liste opsætninger og vælge din liste, som du lige har navngivet.

Denne måde at gruppere, sortere og filtrere data på, er tilgængelig i alle lister i TimeView.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?