Alle samlinger
6. Tidsregistrering
6.5 Kalender
6.5.9 Kalender - meld færdig via knap i bånd
6.5.9 Kalender - meld færdig via knap i bånd
Opdateret over en uge siden

På tidsregistrering kalender kan du nemt skifte status på din tidsregistrering ved hjælp af kladde- og færdig knappen.

Du markere den tidsregistrering du vil ændre status på og trykker på færdig eller kladde i toppen.

Husk at en færdig tidsregistrering (blå) tæller med i igangværende, hvorimod en kladde (orange) ikke tæller med i igangværende.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?