Alle samlinger
6. Tidsregistrering
6.4 Multilinje
6.4.9 Tidsregistrering multilinje - meld tidsregistrering færdig
6.4.9 Tidsregistrering multilinje - meld tidsregistrering færdig
Opdateret over en uge siden

Tidsregistrering kan have to status. Kladde og Færdig.

Når status er kladde vises en orange prik på listen. Hvis status er færdig, bliver prikken blå.

Du kan ændre status på dine tidsregistrering i hele ugen, ved at klikke på Færdig eller Kladde i det område i båndet, der hedder Medarbejderstatus.

Tidsregistreringer meldt færdig.

Tidsregistreringernes status ændret til kladde.

Bemærk! Metoden med at ændre status på alle tidsregistreringer virker kun i Tidsregistrering uge og Tidsregistrering uge (multilinje).

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?