Alle samlinger
7. Fakturering
7.1 Introduktion til fakturering
7.1 Introduktion til fakturering
Opdateret over en uge siden

Når du skal fakturere i Timeview skal du klikke på Fakturering i navigering til venstre.

Du kan med fordel tilføje to lister Favoritter, ved at højreklikke og vælge Tilføj til favoritter. De to lister er Kunder igangværende og Faktura.

I Kunder igangværende får du et overblik over de kunder, der har været arbejde på og hvor der derfor er akkumuleret værdi.

Listen er udformet så man bevæger sig fra primo igangværende til ultimo igangværende. Undervejs kan du se, hvad der ligger i faktura kladde, hvad der er faktureret, samt værdien af produktionen og evt. op- eller nedskrivning som vi kalder regulering.

Der er også oplysninger om realiseret over- eller underdækninger, hvis der er aftalt en pris og hvordan tilknytningsforhold er til kunden, hold, Kunde ansvarlig og Ledelses ansvarlig.

Antallet af kunder i listen afhænger af dit valg i filteret til højre. Hvis du ændre filteret, skal du trykke på Vis, så listen opdateres.

Valg af datointerval er essentielt. Start angiver hvornår primo skal beregnes og Slut ultimo. Hvis man ikke har angivet Start går TimeView helt tilbage til starten.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?